Forskning och analys..

Under den senaste tiden har det kommit flera rapporter som beskriver hur det går för den svenska skolan och dess utveckling med digitala redskap. Alla pekar, inte oväntat, på behovet av att använda prylarna för att få resultat. Studierna pekar också på behovet av kompetensutveckling så att användandet leder till ökat lärande. Vi har betydligt fler datorer och surfplattor idag,men i vissa ämnen har inte användandet för lärandet ökat ändå….

april 17, 2013
Läs mer >>