Uppstart av LIKA projektet – utvärdering av hur digitaliseringen av FG går

mars 13, 2014

Några av Kungsbackas skolor deltar i ett pilotprojekt för att utvärdera och utveckla analysverktyget LIKA framtaget av SKL. Verktyget ska hjälpa skolor och förskolor att utvärdera sin implementering av digitala verktyg och ge en handlingsplan för hur man går vidare i sin utveckling. En av av rektorerna som deltar; Ulrika Alnebeck, Furulidskolan säger om verktyget: Några rektorer i Kungsbacka har valt att vara med som piloter för verktyget LIKA. LIKA…

Läs mer >>