Informationssäkerhets skolan ISA

april 21, 2014

Helt färdigt, bara att ta i bruk! Du hittar den HÄR ( texten nedan är hämtad från lärarsidorna) ISA är en webbutbildning i informationssäkerhet som i främsta hand riktar sig till grundskolans årskurs 4 och 5. Syftet med ISA är att öka elevernas kunskaper om hur man hanterar sin information på ett säkert sätt. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram ISA. ISA är en webbaserad utbildning som…

Läs mer >>