Don´t limit a child to your own learning, for he was born in another time.

maj 22, 2015

Jag heter Camilla Lindskog och arbetar på Skoldatateket som specialpedagog, det är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. På SETT- mässan var jag på flera spännande och intressanta föreläsningar. Det var två givande och lärorika dagar. Speciellt betydelsefullt för mig var det personliga mötet med de som arbetar på Skoldatateket Stockholm och deras föreläsning om elevers rätt att välja arbetssätt- möjligheter med en…

Läs mer >>