Dagsarkiv: september 22, 2015


Är du nyfiken på hur ett skoldatatek arbetar? Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gjort en sammanställning av olika rapporter, över vilka förutsättningar som krävs för att skoldatateken ska bli framgångsrika och vilka effekter pedagoger upplever av skoldatatekens insatser. “It i lärandet och alternativa verktyg tycks ge positiva effekter för elever och […]

Ny utvärdering av skoldatatek