” Ljuset är mörkt! “

mars 14, 2016

Ett projekt i vår serie med koppling till förskolelyftet Naturvetenskap och Teknik. “Ljuset är mörkt!” Ur ett naturvetenskapligt perspektiv riktas projektet mot barns möjligheter att uppleva, utforska och urskilja fenomenet ljus. Med utgångspunkt i barns frågeställningar och konstateranden formar vi våra lärmiljöer och skapar en relation till ljus. Anna-Riia Karme Nord, Anna Helldal och Emma Rahm  

Läs mer >>