Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

maj 23, 2017

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande. Vad lärde vi oss? Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn…

Läs mer >>