Informationshäfte till nyanlända elever

                         På Åsa gårdskola arbetar vi hårt för att nyanlända elever ska få en så bra skolgång som möjligt. En viktig sak är att föräldrar måste känna sig och vara delaktiga. Som en del i det här har studiehandledare i arabiska, Rana Hamawi med hjälp av lärare i svenska som andraspråk Nicolina Granath, gjort ett informationshäfte som de nyanlända…

mars 11, 2019
Läs mer >>