Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2

juli 17, 2019

Den 22 maj genomfördes årets spridningskonferens inom det regionala samarbetet i Halland för att öka elevers måluppfyllelse; From great to excellent. Processen startade läsåret 2017-2018 och är tänkt att pågå i fem år. Samarbetet From great to excellent, FGTE, innebär att vetenskapligt och erfarenhetsmässigt befästa metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barn och elever i de halländska skolorna. Den övergripande frågan i utvecklingsarbetet handlar om att finna…

Läs mer >>