Förskolorna har testat Vklass

juli 19, 2019

Till hösten införs det nya pedagogiska IT-stödet Vklass på Kungsbacka kommuns för-, grund- och gymnasieskolor. Förskolechef Angelica Stäring deltog i den pilot som genomförts under våren. På två av hennes avdelningar har både medarbetare och vårdnadshavare testat systemet skarpt under en period. Hur har försöket gått? Det har gått jättebra! Vi är framförallt nöjda med den nya versionen för barn-schema och att vi får en checka in och checka ut…

Läs mer >>