3 Intervjuer om IKT och förskola från #SETT2014

Den andra dagen på #SETT2014 så bestämde jag mig för ett förskolefokus. Jag började med att gå på Markus Bergenords @makkeberg föreläsning om virtuella barn, som handlade mycket om Minecraft i förskolan. Markus betonade ordet Tillsammans många gånger under föreläsningen och menade att tillsammanslärande i Minecraft är centralt. Markus Blogg

Sedan gick jag runt bland utställarna. Många av utställare hade egna och rätt ambiösa program. Västerås stad hade mycket fokus på förskola i sin monter och det var rätt så mycket folk där. Här gavs rätt mycket praktiska tips om QR-koder och appen Book Creator bland annat.  Jag gjorde en intervju med Fredrik Söderlund  @copiad71 IKT mentor för förskolan i Västerås stad. Blogg

Nästa intervjuoffer blev Monica Niemi @ipadiosd, från Vallens förskola i Östersund. Väldigt flitig bloggare och inspiratör. Hon berättar om hur hon arbetar och hur de jobbar med vilket förhållningssätt man har till Ipads i förskolan.

/Mats Larsnäs, redaktör Kungsbacka Delar, IT Pedagog

Både Markus Bergenord ochFredrik Söderlund kommer ni att får träffa på Kungsbacka delars Livessänding om förhållningssätt kring Ipads i förskolan nu på måndag 9.30  .