3D-Ett nytt intresseområde

En utomstående kontaktade Varlaskolan då han läst i tidningen Norra Halland att det fanns en 3D-printer på skolan.
Personen hade ett autentiskt problem med ett handtag som gått sönder.

En idé föddes kring att lägga upp det som ett projekt för några elever att jobba med och så blev det.

I oktober 2014 påbörjades ett arbete som innebar planering, kommunikation med de inblandade, tester och justeringar. Arbetet fortskred och det gjordes framsteg och det tog emellanåt stopp av olika anledningar.
Det har varit tester av några olika ritprogram och det har upptäckts för- och nackdelar med dem. Slutvalet hamnade på Tinkercad då det gick att få en tydlig noggrannhet.

Det hela är egentligen en process med ständig utvärdering av hur det gått och hur man ska gå vidare för nästa steg.
Resultatet blev en riktig kopia i plast som sedan skickades iväg för utvärdering.

Eleven som slutförde jobbet har upptäckt ett nytt intresseområde och ägnar sig nu åt 3D även på fritiden. Väldigt roligt! Han har själv sett kopplingar till flera ämnen.

Detta är ett tydligt exempel på hur skolan har kopplats ihop till vardagen och eleven har sett relevans i det som gjorts. Vi befinner oss i verkligheten och den framtid vi ofta pratar om.

Denna artikel har 2 kommentarer

Kommentarer är stängda.