År 8 från Kullaviksskolan på Vetenskapsfestivalen!

Vid Studenternas hus i Göteborg presenterades den 19:e april en häftig lasershow av Johan Zetterberg fil Dr, Per Olof Zetterberg Docent och studenter, Fysik, från Lunds universitet, se bild 1.

Bild 1

 

Syftet med besöket var att inspirera eleverna i år 8 till att uppleva häftiga naturvetenskapliga experiment. Lunds universitet visade en lasershow som gav  ett smakprov på häftiga experiment med ljud, ljus, tryck, vakuum och rök. Besöket var ett sammanfattande avslutningsexperiment av vad eleverna tidigare jobbat med i avsnitten Optik och Akustik i Fysik  under läsåret och kopplar även till det globala miljömålet God utbildning för alla.

Lasershowen var ett bra tillfälle att  ge alla elever i år 8 möjligheten att uppleva naturvetenskap och teknik på ett positivt sätt som i sin tur kanske kan skapa intresse för framtida yrkesval.

 

 

Väl tillbaka på skolan delade eleverna i år 8 med sig av sin upplevelse av besöket på Vetenskapsfestivalen till eleverna i år 2. Detta gjordes i syfte för att befästa kunskaper ytterligare och för att sprida kunskap om teknik och fysik på ett positivt sätt till de yngre barnen, se bild 2.

Bild 2

Resan till Studenternas hus med abonnerade bussar och inträde gjordes möjligt via en beviljad ansökan inför Vetenskapsfestivalen ställd till Made by Kungsbacka. Tack Made by Kungsbacka för att ni gjorde denna inspirerande dag möjlig för eleverna i år 8 på Kullaviksskolan.

Vi hade en strålande dag tillsammans på Vetenskapsfestivalen!

Hälsar

Arbetslag år 8 på Kullaviksskolan