Ambassadörer i Vital, Stavarex och Spellright.

9 december delades diplom ut till nyexaminerade Ambassadörer i kommunlicens programmen, Vital, Stavarex och Spellright på Toråsskolan

Tio elever och två pedagoger (coacher) i åk 4 och 5 har genomgått en utbildning under höstterminen anordnad av Skoldatateket i Kungsbacka. De har lärt sig programvarorna och fått öva sig på att lära ut. Efter genomgången utbildning har Ambassadörerna varit i alla klasser i åk 4 och 5 på Toråsskolan och haft visning för sina kamrater. Syftet är att alla på skolan ska få möjlighet att prova på programvarorna. Coacherna har varit ett stöd till eleverna under hela utbildningen och när de varit ute i klasserna.

Idag examinerades eleverna och gjorde sin utvärdering.
Utvärderingen var positiv.
Ur kommentarerna från elever och pedagoger som genomgått utbildningen:

– Det har gått bra och de ställde mycket frågor.
– Bra att eleverna blir stärkta och får visa deras kunskaper.
– Det var bra att vi fick glass
– Vi båda pratade lite. Och vi fick göra lite båda två och inte bara en
– Det var bra att vi kolla på filmer och att vi inte var i klassrummet och vi fick pausa ibland
– Att man förklarade bra och att man fick tid på sig
– Det var bra att vi fick lära oss programmen så vi kunde lite mer än alla andra. Och bra lärare.
– Att man förklarade bra och att man fick tid på sig

Skoldatateket i Kungsbacka utbildar elever till ambassadörer i programvaror till datorn som ger stöd vid läsning och skrivning i skolan. Målsättningen är att kunna ge fler elever möjligheten att nå målen genom att använda de programvaror för datorer som vi har kommunlicens på. Genom att alla elever och lärare får möjlighet att prova på programvarorna är tanken att de integreras i verksamheten som självklara hjälpmedel för den som behöver dem. Utbildningen har tidigare genomförts även på Varlaskolan.

20131210-165647.jpg