Anmäl dig snarast till FIKA, 20/11 kl 15.30!

Tisdagen 20/11, kl 15.30-17.30 bjuder Karin, Ingrid och Ulrica in till FIKA på nybyggda Furulidskolan.

Anmäl dig senast 16/11 genom att skriva ett mejl till helena.sagar@kungsbacka.se och ange då även eventuella allergier.

Som vanligt har vi ett mycket intressant och tankeutmanande FIKA-program som vi tar del av samtidigt som vi fikar, så klart!

1. Rektor Ulrica kommer att berätta om den alldeles nybyggda Furulidskolan och dess innovativa planlösning, som är baserad på tankar om och forskning kring mera flexibla lärmiljöer. Hur möjliggör en mer flexibel planlösning en förändrad pedagogik, som utmanar våra traditionsenliga sätt att tänka kring klasser och undervisning? Vi kommer att få ta del av bildexempel på alternativa lärmiljöer som kan kännas som befriande tankevändor. Eller? 20 min.

2. Ingrid och Karin kommer att prata om PBL, som en som är lite äldre (som jag) felaktigt relaterar till problembaserat lärande; det är istället projektbaserat lärande! Vi resonerar naturligtvis om skillnader och likheter. Vi gör en övning i att ställa öppna frågor och får veta vad det står om PBL i forskningen. Ingrid och Karin har fått tillgång till detta genom den kurs som de går på Halmstad högskola; hur man läser en vetenskaplig artikel. 20 min

3. En kurs i att läsa vetenskapliga artiklar leder oss in på den hittills sista programpunkten (kan ju bli fler om du anmäler något som du vill ta upp eller ha hjälp med): Ett samtal om en seminarieserie i att läsa vetenskapliga artiklar – vill vi starta en sådan? Helena introducerar vår gemensamma diskussion med några tankegångar kring detta.

Varmt välkommen! Anmäl dig, och gärna även en kollega, snarast!

Karin/gm Helena

Helena Sagar
Vetenskaplig ledare
Kullaviksskolan Förskola & Grundskola