Använda musik i skolorna? Kungsbacka har eget STIM-avtal

Med en MiM-licens har skolans elever och personal rätt att använda utgiven musik (utifrån lagliga original) i skolans interna verksamhet. Läs mer om vad som gäller!