År 2 Natur undersöker myllrande djurliv i Lygnern!

Under en fin solig dag i september har eleverna i år 2 Natur, Fjärås-Bräckaskolan i sitt projekt Vattnet i skolan tillsammans med Peter Nolbrant, biolog Lygnerns Vattenråd, genomfört en fältstudiedag om växt- och djurlivet vid Lygnerns strandkant, se bild 1.

Inför fältstudiedagen har lärarna förberett klassen genom att arbeta med olika frågeställningar om vatten. Eleverna kom fram till att det faktiskt finns vatten över allt t.ex. både i människor och i grönsaker. Klassen pratade också om vilka förväntningar de hade på vilka djur som de kunde tänkas hitta.

Eleverna var nyfikna och håvade engagerat efter olika djur och växter som samlades upp i en vit balja där de syntes tydligt på vit botten och undersöktes därefter under lupp, se bild 2.

Observationer av den kringliggande miljön gjordes och det konstaterades att fler djur trivs där det växer träd intill strandkanten eftersom det trillar ner blad, fröer, pinnar och smådjur från träden som djuren i vattnet drar nytta av. Därefter ökade förståelsen för att det finns växtätare som sedan blir uppätna av rovdjur s.k. näringskedjor. Elva olika djurarter identifierades: sötvattensgråsugga, sötvattenskvalster, hinnkräfta, svidknott, vivel (skalbagge), klodyvel, dykare, musselkräftor (små prickar som rörde på sig), palpbaggar, dagslända och fjädermygga. Ett djur som var extra intressant var den karaktäristiska Klodyveln, se bild 3.

Fältstudiedagen följdes upp med fördjupningsarbeten om olika djur som de hittat, genom att inreda ett eget akvarium  i klassrummet och ytterligare lektioner om näringskedjor. Tillsammans bestämde eleverna att djuren från Lygnern skulle släppas tillbaka i sjön eftersom ”näringskedjor inte fungerar så bra om man plockar bort några djur som ingår i näringskedjan”.

På fritids byggdes det en modell av frigolit över närområdet för att visa platser för olika livsmiljöer för växt- och djurliv och bilder på identifierade djur, se bild 4.

Det vetenskapliga arbetet med att planera, genomföra fältstudier och dokumentera fortsätter och eleverna kommer framöver att fokusera på vatten med olika pH värden.

 

På återseende!

Hälsar

Maria Lindqvist
Lektor/Lärare NO/Tk Kullaviksskolan
maria.lindqvist@kungsbacka.se