Arbetsmiljö för digitalt skrivande

För att undvika problem med nacke, axlar och rygg har Kungsbacka kommun utrustat alla klasser i årskurs 1-5 med ett antal så kallade biomekaniska öar. Det är ett koncept för att optimera arbetsmiljön under skolarbetet, både i sittande och stående . Bland annat är datorskärmen placerad så att eleven kan se på skärmen utan att arbeta med böjd nacke och pallen, med dess luftfyllda kudde, ger en bra hållning för ryggen. Strävan är att kontinuerligt arbeta för att förbättra arbetsmiljön.

Många skolor i Kungsbacka använder arbetssättet ”Digitalt skrivande med lärande samtal”. Med start i förskoleklassen arbetar våra elever oftast i par när de skriver sina texter med dator. Var och en bidrar med sina förmågor och delar med sig till sin ”lärkompis”. I samtalet mellan eleverna skapas och fördjupas ny kunskap.

Elevarbetsplatser finns för dator, men även för lärplatta. De flesta platser är fasta sådana, där alla kablar är fastsatta och endast dator eller lärplatta behöver tas fram varje morgon.

Vid en ny skrivuppgift modellerar pedagogen uppgiften, oftast tillsammans med en annan pedagog eller med en elev. Pedagogerna interagerar med varandra, precis så som de vill att eleverna sedan ska göra, och genomför på så sätt inledningen av den kommande skrivuppgiften. I detta vävs även eventuellt nya tekniska moment in. Men det är förstås viktigt att pedagogen kan föregå med gott exempel även med arbetsställningen. Det blir möjligt genom en anpassad lärararbetsplats.

Under modelleringen kan båda pedagogerna arbeta stående, eller så sitter den som skriver och ”lärkompisen” står, precis så som eleverna gör. Arbetsplatsens hjul gör att den är lätt att flytta  och bordsytan är lätt att höja och sänka till rätt arbetshöjd.

När det är dags för eleverna att börja skriva kan bordet sänkas och bli en arbetsplats för två elever.

 

När elever under lektion ska följa något som pedagogen visar via dator eller lärplatta, kan den hanteras medan hen står vänd mot eleverna.

Utanför lektionstid blir arbetsplatsen pedagogens egen arbetsyta, där det är lätt att skifta mellan sittande och stående, allt för en optimal arbetsställning. Pallens luftfyllda kudde går att jämföra med en pilatesboll, där kroppens inre core-muskulatur tränas och stärks. Samma funktion har elevpallarna.

Gertie Ekdahl Axelsson
Processledare för arbetssättet
Digitalt skrivande med lärande samtal
0300-83 48 24
gertie.ekdahl-axelsson@kungsbacka.se