Astrid Tengelin – utvecklingsledare jämställdhet

Kungsbacka Delar fångade Astrid Tengelin mellan några av hennes många pass på Mount Skolutveckling idag. Hon har hunnit med både föreläsningar och workshop, inom lite skiftande ämnen, men alltid jämställdhet som fokus.
Hör Astrid berätta om sin dag.