Admin Fredrik JTack alla ni som bidragit med reportage till Kungsbackadelar, tillsammans gör vi vår sida full med fina reportage från olika delar av vår verksamhet.  Ni får gärna fortsätta skicka in reportage under sommaren , vi återkommer med nya reportage i Augusti . Nu tar redaktionen sommarledigt, vi vill önska er alla […]

Glad sommar!


Vi lånade en markerlåda med en Bee-Bot för att vi ville jobba med samarbete, matematik, programmering och teknik med barnen. Att använda en Bee-Bot var ett nytt inslag i förskolans vardag. Barnen var väldigt intresserade och förstod snabbt hur de skulle programmera Bee-Boten så den skulle gå dit de ville. […]

Bee-Bot på besök på Basunens förskola

Första lektionen Lärandemål: Förstå de nya begreppen, förstå skillnad på experimentell och teoretisk sannolikhet, göra enkla beräkningar av grundläggande sannolikhet (likformig sannolikhetslära). Förstå att ju fler experimentella försök du gör, desto närmare kommer du den teoretiska sannolikheten (de stora talens lag) Vi började med en entryticket. Hur stor är sannolikheten […]

Lektion i sannolikhet