God Jul & Gott Nytt År!

december 20, 2018

Kungsbacka Delar är sidan där Kungsbacka kommuns pedagoger i förskola och grundskola delar med sig! Här kan vi dela  inspiration, erfarenhet och kunskap runt skolutveckling  med hjälp av digitala verktyg, men även annat som belyser allt spännande som händer i våra verksamheter. Hälsningar från Fredrik Johansson, Karin Sönnerås, Cecilia Hasselberg och Helen Pettersson. För att komma i kontakt med oss eller bidra med material – gå till fliken Lämna material…

Läs mer >>

Save the date för FIKA: 31/1 15.30-17.30

december 19, 2018

Ulrika Frivold bjuder in till nästa FIKA på Älvsåkerskolan torsdagen den 31/1, kl 15.30-17.30. Markera i din kalender redan nu! Det preliminära programmet ser ut som följer: Ulrika berättar om ett skolutvecklingsprojekt som de sökt och fått pengar för att genomföra. Annika Linell berättar om sitt arbete med Skolforskningsinstitutets forskningsöversikter och hur vi kan använda oss av dem. Camilla Bratt vill gärna ha input från oss kritiska vänner till sin…

Läs mer >>

Att göra en poster av vetenskapliga artiklar!

december 17, 2018

Under hösten har fyra lärare och förskollärare från Kungsbacka läst en kurs på Halmstad Högskola; “Att läsa vetenskapliga artiklar”. Kursens syfte var att lära sig presentera pedagogisk forskning i vetenskapliga artiklar på ett lättillgängligt sätt. Formatet vi lärt oss kallas “poster”, ett smart sätt att organisera och visualisera forskningsresultat som man samlat ihop från flera håll. Vi har under kursen haft tillgång till högskolans databaser med en stor mängd forskningsartiklar….

Läs mer >>

Vi provar Singaporematte!

augusti 30, 2018

Åsa Öhrnell är projektledare under 1 ½ år för Söders Matematikpedagoger, numera förstelärare i matematik på Smedingeskolan samt 25%, matematikutvecklare Pedagogisk Enhet  Söder. Irina Ramken är  3-9 lärare samt gymnasielärare, arbetat 12 år i Ryssland. Arbetar numera på Åsaskolan. Årets analys av det nationella provet i matematik för åk 6 visar, att det många elever har svårt med är textuppgifter. Förståelse för vad som händer, hur många är inblandade och…

Läs mer >>

Elevers idéer och tankar kring Kungsbackas nya badhus

mars 28, 2018

På avdelningen F-1 Valen på Hedeskolan har under året ett Grön Flagg arbete med tema vatten. En dag kom vi in på att det ska byggas ett nytt badhus i Kungsbacka och barnen blev nyfikna. Vi hittade information på kommunens hemsida om hur utemiljön kommer att se ut men det fanns ingen information om hur badhuset ska se ut på insidan. Eleverna hade många bra idéer som vi ville ta…

Läs mer >>

Elever gör film om de globala hållbarhetsmålen!

mars 26, 2018

Eleverna i år 8 på Kullaviksskolan har under vårterminen arbetat med kapitel syror och baser i kemi. I samband med detta har eleverna spelat in en film på max 60 sekunder om ett valfritt globalt miljömål som kan kopplas till syror och/eller baser i kemi. Det finns många sätt att väva in hållbar utveckling i undervisningen och detta är ett exempel på hur man kan göra. Klicka på filmen för…

Läs mer >>

”Rädda oss från att drunkna i plast”

mars 22, 2018

Toråsskolan  har deltagit i en tävling ”Rädda oss från att drunkna i plast” ett samarbete mellan Universeum och Tekniska samfundet – Designutmaning för snillrika 4:e klassare. En stor del av plasten människan slänger, hamnar till slut i naturen. Studier visar att drygt 60 procent av all plast som har producerats, har kastats och ansamlats i haven, i sjöarna, i skogarna och på fälten. Om vi inte förändrar vårt beteende kan haven i framtiden innehålla mer plast…

Läs mer >>

Digitalisering i skolan

mars 19, 2018

På Fullriggaren Malevikhar vi haft en föreläsning som ett led i kompetensutveckling av Linda Mannilla om digitalisering i skolan. Hon menade att ”folket” behöver ha en allmänbildning i den digitala världen. Skolan är en del av ”folket”, den lilla människan. Linda disputerade i datavetenskap (inriktning på utbildning) år 2009 vid Åbo Akademi, och har jobbat som utbildare, forskare och företagare inom utbildningssektorn med fokus på digitalisering och skolutveckling sedan 2010. …

Läs mer >>

Kullaviksskolan År 8 tävlar i Tekniska samfundets tekniktävling!

mars 16, 2018

Tekniska samfundet arrangerar en tävling med temat Leksaker 2030, Samarbete mellan år 8 och år 2 på Kullaviksskolan Tävlingen Framtidens Leksaker 2030 har genomförts inom undervisningsämnet teknik och har tränat eleverna i många olika kunskaper och förmågor. En förmåga som spelat en betydande roll för ett gott projektresultat är kommunikationen mellan eleverna i år 2 och år 8. Syftet med samarbete över årskurserna är flerfaldigt t.ex. träna på designprocessen, hämta…

Läs mer >>

Blue-Bot besöker Sandlyckans förskola

augusti 25, 2017

Vi på avdelningen Nyckelpigan har provat på att använda Blue-Bot, vi ville visa barnen hur man kan använda Blue-boten för att programmera roboten att utföra vissa saker. Tyvärr fick vi inte med de olika tillbehören vilket var synd, eftersom vi ville se hur barnen löste de olika uppgifterna med programmering genom parkoppling med Ipad. Barnen visade ett stort intresse för roboten och ville gärna prova olika saker hur långt den…

Läs mer >>

Glad sommar!

juni 14, 2017

Tack alla ni som bidragit med reportage till Kungsbackadelar, tillsammans gör vi vår sida full med fina reportage från olika delar av vår verksamhet.  Ni får gärna fortsätta skicka in reportage under sommaren , vi återkommer med nya reportage i Augusti . Nu tar redaktionen sommarledigt, vi vill önska er alla en skön sommarledighet. Redaktionen 

Läs mer >>

Bee-Bot på besök på Basunens förskola

juni 9, 2017

Vi lånade en markerlåda med en Bee-Bot för att vi ville jobba med samarbete, matematik, programmering och teknik med barnen. Att använda en Bee-Bot var ett nytt inslag i förskolans vardag. Barnen var väldigt intresserade och förstod snabbt hur de skulle programmera Bee-Boten så den skulle gå dit de ville. I början använde vi kartan och barnen samarbetade med varandra för att få Bee-Boten att komma dit de ville. De…

Läs mer >>

Arbete med Green screen på Fjärås Bräckaskola avdelning Öst

juni 5, 2017

Vi är två klasser, en 1:a och 2:a på avdelning Öst och vi  har under några veckor arbetat med temat rymden. Eleverna har arbetat i mindre grupper och de har bland annat samlat in fakta om en planet per grupp. De har fått skriva ner fakta om planeten och bestämt vem som skall berätta vad när de skall spela in filmen. De har fått övat in sin replik innan det…

Läs mer >>

Frillesåsskolan F-3 samarbetar

juni 1, 2017

Som ett led i vårt systematiska kvalitetsarbete har Frillesåsskolan F-3 skrivit sagor tillsammans. Vi ville att våra elever skulle arbeta mer med att skriva röd tråd i sagor, vi kom då på att vi ska göra ett gemensamt arbete över årskurserna under en hel termin. Varje klass har först arbetat aktivt med sagoskrivande i sina klassrum. Eleverna har bland annat tittat på hur man bygger upp en saga, även pratat om…

Läs mer >>

Lektion i sannolikhet

maj 11, 2017

Första lektionen Lärandemål: Förstå de nya begreppen, förstå skillnad på experimentell och teoretisk sannolikhet, göra enkla beräkningar av grundläggande sannolikhet (likformig sannolikhetslära). Förstå att ju fler experimentella försök du gör, desto närmare kommer du den teoretiska sannolikheten (de stora talens lag) Vi började med en entryticket. Hur stor är sannolikheten att jag får en femma eller en sexa på en tärning? Detta visar vår lägstanivå och där vi måste börja….

Läs mer >>

Med bloggen som pedagogiskt verktyg

mars 1, 2017

Eleverna blir publicister i klassrummet I årskurs fem på Särö skola har vi arbetat med att bli publicister, målet var att skapa en blogg. Vi kopplade arbetet till temat medeltiden som klasserna skulle arbeta med. Först inleddes perioden med att pedagogerna introducerade ämneskunskap om medeltiden för eleverna under 3 veckor. Sedan involverades bibliotekarie och IKT-pedagog. Bloggarbetet förbereddes genom 3 lektioner, ledda av bibliotekarie och IKT-pedagog, där eleverna fick genomgång kring:…

Läs mer >>