Makerspace på Varlaskolan

februari 22, 2017

Varlaskolans lärare och elever som arbetar med profilen teknik anordnade ett makerspace, under en onsdag eftermiddag i februari för andra pedagoger i kommunen.   Här kommer ett reportage från en av eleverna. Vi har jobbat med olika maskiner som är både lätta och mer komplicerade, som maskinen Motbot Block som låter eleverna skapa robotar med hjul och sensorer. Vi började med så kallad block programmering i verktyget  Scratch i år…

Läs mer >>

Studiedag med  programmering på Hedeskolan.

februari 20, 2017

Fredagen den 25 november 2016 fick jag och en kollega möjlighet till att vara med på en Workshop i programmering. Workshopen inspirerade mig och detta  blev starten  på en nyfikenhet att lära mig mer om programmering. Förutom att lära känna scratch Jr och träna på att programmera en Bee-Bot så fick jag ta del av Kungsbacka Delars Makerlådor. Nu var min uppgift att dela med mig av vad jag lärt…

Läs mer >>

Kungsbacka Söders matematikprojekt

februari 10, 2017

En klassisk lektion men väldigt effektfull. Man vet heller aldrig vad den för med sig. Idag plockades en gammal klassiker fram i en årskurs 6. Det var skala som skulle behandlas och de begrepp och innehåll vi ville att de skulle få med sig var: Kongruens Likformighet Mäta Uppskatta Enhetsomvandling Problemlösning Tabell Använda en skala   Det vi strävar efter är att eleverna får till ett samtal mellan varandra istället…

Läs mer >>

Tala som ted – TED-talks

oktober 24, 2016

På Björkrisskolan arbetar klassen Garbo med ”Tala som Ted” TED- talks I klassen Garbo startade vi det nya läsåret med att jobba med nätetik. Som redovisning till det så fick alla elever göra ett TED-talk om sina nätvanor. De fick även fundera kring vad man kan råka ut för på nätet och vad man gör då. Här är några av de elever som själv valt att visa omvärlden sina fantastiska tal. Dessvärre…

Läs mer >>

Mia – bibliotekarien som är ett lyft för läsningen!

oktober 17, 2016

Hon har en magisk förmåga att inspirera till läsning. Hon är en frisk fläkt i biblioteksvärlden och hon älskar att skapa aktiviteter som förstärker läsupplevelsen. Genom sitt engagemang i Läslyftet blir hennes arbete i klasserna mer effektivt. I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft ett stort intresse för böckernas värld och att utbilda sig till bibliotekarie var ett självklart val. Idag arbetar hon aktivt…

Läs mer >>

”Supporting schools for a better Europe. Fighting xenophobia with Education”

oktober 10, 2016

Kapareskolan är under tre år med i ett Erasmus KA2 projekt som handlar om tolerans och förståelse. Projektets främsta syfte är att ta fram metoder och undervisningssätt, som ska stävja intolerans och främlingsfientlighet.  Ambitionen är att slutprodukten ska bli en  bank, med pedagogiska tips som förhoppningsvis pedagoger, både här i Sverige och ute i Europa, ska kunna använda sig av i sin undervisning. I våras var lärare och elever i…

Läs mer >>