Särö skola rockade sockorna!

mars 29, 2017

Hela Särö skola Rockade sockorna på den internationella down syndrom dagen den 21 mars, för att hylla människors olikheter och lika värde. Elever och personal bar, dagen till ära, udda sockor och alla var välkomna ner till bamba för att tillverka sin egen personliga socka. Det blev en härlig stund med mycket glädje och ett hav av olika sockor!   Kamratstödjarna på mellan- och högstadiet hade dekorerat skolan med ballonger…

Läs mer >>

Kungsbacka Söders matematikprojekt

mars 27, 2017

Vi kallar uppgiften för ”stora entryticketen”! Lilla entry- och exitticket använder vi oss av varje lektion som snabb återkoppling om lektionsinnehållet för att hålla eleverna aktiva men också för att vi ska se utvecklingen. Innan vi undervisar om vårt lärandeobjekt, positionssystemet med decimaltal måste vi ta reda på vad vi ska undervisa om innan vi tänker oss hur vi ska undervisa om det, det är en av delarna av att…

Läs mer >>

Bee Bot på Britta Lenas förskola

mars 24, 2017

Vi har haft möjlighet att låna en Makerlåda med Bee-bot. Vi hade redan använt Bee-bot appen ett tag innan vi lånade makerlådan. Vi lånade roboten och introducerade den sedan på en samling. Vi använde kartan som kom med för att Bee-bot skulle lösa olika uppdrag. Genom att använda uppdragskorten som kom med lådan kunde barnen göra olika uppdrag själva. Barnen var så duktiga! Barnen har tyckt det varit så roligt…

Läs mer >>

“Förr och nu”

mars 22, 2017

Arbete med ”förr och nu” i 1-Öst Fjärås Bräckaskola. Vi har gjort några tidshopp i historien. Vi har bla besökt Vikingatiden, Järnåldern, 1600-talet och 1900-talet. När vi arbetade med 1900-talet pratade vi om hur det var att leva och gå i skolan på den tiden. Eleverna fick sitta i grupper och prata om hur de trodde de var på 1940-talet i skolan och när vi  pratade i helklass bestämde vi…

Läs mer >>

BeeBot på Björkris förskola

mars 20, 2017

Vad skrev vi till föräldrarna ? Hej, denna veckan har vi fått bekanta oss med vår nya vän BeeBot. BeeBot är en liten robot som ser ut som ett bi. Man använder knapparna på den för att programmera hur den ska röra sig.  Vi introducerade denna genom att låta barnen vara våra robotar som vi styrde genom att måla pilar som visade deras riktning.  Barnen klurade ut detta hur fort…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan del 5

mars 17, 2017

Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och min 4 resa. Jakten på appar! Hur ska man välja appar? Vad är syftet? Jag hade en ganska klar bild av vad jag ville få ut av detta. Jag ville att eleverna på ett lustfyllt sätt skulle automatisera färdigheter. Utan automatiserade färdigheter behöver hjärnan mer tid att identifiera och lösa uppgifter. Hjärnan belastas mer och…

Läs mer >>

Flerspråkig språkutveckling i förskolan

mars 15, 2017

Projekt ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan” Hurra för flerspråkigheten Tänk att födas och att få växa upp med två och kanske till och med fler språk. Du kanske har en mamma som jobbar på AstraZenica som tog familjen hit från England, en pappa som fått ett snickerijobb på ett bygge och tagit hit familjen från Polen. Eller är du familjen som fick fly från Syrien till Sverige för att få leva….

Läs mer >>

Nätverksträffar för lärare i idrott och hälsa

mars 13, 2017

Hej Vi vill gärna berätta om våra nätverksträffar som vi arrangerar en gång i månaden för lärare som undervisar i idrott och hälsa i kommunen. Träffarna är mycket uppskattade och vi brukar starta med en fika innan vi börjar med temat för dagen. Vi ses på onsdagar, oftast mellan 15-17. Vi har träffats regelbundet sedan 2014 och vi har också arrangerat två studiedagar. En av studiedagarna har haft temat bedömning…

Läs mer >>

Makerlådor att låna!

februari 1, 2017

Nu finns det Makerlådor att låna! Vill du som pedagog i Kungsbacka kommun låna en Makerlåda i 4 veckor? Makerlådorna består av konkret material att självständigt kunna arbeta med på olika sätt, utifrån egna idéer och anpassat efter barnens/elevernas intressen. Motprestationen för att få låna en låda är att ni delar med er av era upplevelser och erfarenheter med lådorna genom ett reportage här på Kungsbacka delar. Makerlådorna består av…

Läs mer >>

From great to excellent – lokalt och regionalt utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

januari 31, 2017

From great to excellent, FGTE, är benämningen på Kungsbackas process och utvecklingsarbete som ska bidra till att vi når såväl läroplanens mål som kommunfullmäktiges mål om en skola i världsklass. En skola i världsklass innebär ska inte ses som att vi ska bli bäst i världen; vårt fokus är på en likvärdig skola och att minska gapet mellan barnen/elevernas kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera! FGTE är…

Läs mer >>

Inbjudan till Tekniknätverksträff för F-9 Tekniklärare i Kungsbacka Kommun

september 22, 2016

Inbjudan till Tekniknätverksträff för F-9 Tekniklärare i Kungsbacka Kommun   Onsdag den 28 september träffas vi i Hålabäcksskolans Filmsalen kl 15:00-16:30 för en inspirationsträff runt Teknikämnet. Denna gång kommer vi att ta upp de olika tävlingar som sker runt om inom ämnet Teknik. Vi utbyter erfarenheter kring för och nackdelar med dessa projekt. Vi kommer också fortsätta arbeta med de förslag som finns för förändringar av centrala innehållet i Teknikämnet. Ni…

Läs mer >>

Matematikprojektet på Gullregnsskolan, del 1.

september 20, 2016

Jag heter Kajsa Cronelid och har startat ett matematikprojekt på Gullregnskolan. Här är min och klass fyras resa. Varför förändringar? Vad gör jag när jag märker att alla inte når målen? Det finns många förklaringsmodeller. Vår skola ligger i ett utsatt område. Vi har inte förutsättningar/material/pengar/tid. Elever saknar förmågan. Vi har alla hört det, vi har alla sagt det. Men, tänk om det är undervisningen det är fel på? Vart…

Läs mer >>

Green Screen film från Prästgårdsängens förskola

september 7, 2016

Hej! Vi skulle vilja dela med oss av vår green screen film som våra förskolebarn på 3-6 år har skapat, då de har jobbat med kontinenten Afrika. När barnen jobbade med Afrika ville de så gärna uppleva det de upptäckte och för att de skulle få ha kvar den känslan och vi inte riktigt hade möjlighet att uppfylla deras önskan, frågade vi barnen om de ville testa att skapa en…

Läs mer >>

Sommarskola

augusti 17, 2016

Kungsbacka Sommarskola 2016 Under två veckor i Juni samt Augusti hölls Sommarskolan för nyanlända till i Hålabäckskolans lokaler, ledd av en grupp pedagoger med olika erfarenheter och kunskaper, men också en gemensam vilja att nå fram till eleverna, att hitta en relevant och flexibel pedagogik. Ett spännande tillfälle att få komma ihop och nå ut till ungdomar som med olika förutsättningar och kunskapsnivåer där alla har något gemensamt – viljan att…

Läs mer >>

Skolkatalog i Unikum!

februari 24, 2016

Vi på Fjärås Bräckaskolan och Gällingeskolan har publicerat vår skolkatalog i Unikum. En lokal på skolan gjordes i ordning för fotografering med en iPad. Alla klasser fick sätta upp sig på en kvarts fotostund per grupp. Vi satte en iPad på ett stativ och sen kom klasserna som på löpande band. På Fjärås Bräckaskolan klarade vi av alla 23 klasser på en dag och på Gällingeskolan på en förmiddag. Sen…

Läs mer >>

#3Dforskola

februari 23, 2016

Nu har vi dragit igång ett spännande och lärorikt projekt, #3Dforskola!! Vi är avdelning Stubben på Ögärdets förskola i Fjärås och Katamaranen på Strannegårdens förskola i Onsala. Under våren har vi tillgång till varsin 3D skrivare, en MakerBot mini, som vi skall utforska tillsammans med barnen. Hur funkar det? Vad kan man göra med den?Hur kan vi använda den? Vad tillför det verksamheten? Frågorna är många men redan nu är…

Läs mer >>