The Big Five – intryck från en studieresa – del 1

En serie i sex delar från resa i Bay Area-Seattle – maj 2019

Jag som skriver heter Åsa Blide Larsson och arbetar som enhetschef på Digitalt lärandestöd, en del av Kvalitet och Utveckling inom förvaltningen Förskola & Grundskola.

17-26 maj hade jag den stora förmånen att få ingå i en delegation under ledning av RISE, Research Institutes of Sweden och Swedish Edtech Industry som reste till San Francisco och Seattle med syfte att fördjupa och utveckla kunskaper för framgångsrik digitalisering och innovation av utbildning.

Syftet med resan;

  • Utveckla kunskap och förståelse för den roll världens största datadrivna företag har på utbildningssektorn i ett globalt perspektiv, och på det svenska skolväsendet
  • Utveckla förståelse för hur data, artificiell intelligens och ett uppkopplat samhälle påverkar förutsättningar för skolväsendet.
  • Stärka Sveriges förmåga att leda utbildningsväsendet i ett digitaliserat samhälle
  • Skapa internationella strategiska och hållbara relationer för att stärka Sveriges position som ledande land när det gäller digitalisering och utbildning
  • Hitta förutsättningar och utveckla Sveriges förmåga att bedriva tillämpad forskning rörande digitalisering och lärande i samarbete med utvalda aktörer
  • Etablera långsiktiga kontakter och fördjupa samarbete inom forskning, innovation och lärande.

Aktiviteter;

Resan inbegrep möten, besök, diskussioner och upplevelser som avsåg att möta resans syften och var inriktade på:.

  • Studiebesök och möten med representanter för de fem stora företagen
  • Studiebesök och samverkan med offentliga och privata utbildningsaktörer inom digitalisering och lärande i Seattle och Silicon Valley
  • Innovationsmiljöer för digitalisering, lärande och edtech
  • Forskningsmiljöer för digitalisering, lärande, innovation och edtech


I några inlägg vill jag ge glimtar av mina intryck från dessa tio spännande dagar.

San Francisco och Palo Alto – Maker Faire

Min egen resa startade tidigt på morgonen, fredag 17 maj. Kort flygning till Arlanda följdes av den betydligt längre till San Francisco.
Lördag 18 maj inledde vi med en liten möjlighet till sightseeing medan jetlag försvann ur kroppen. San Fransisco – dit vill jag återkomma. 🙂

Söndag tillbringade truppen från partnerskapet på mässområdet Makerfaire i San Mateo . Denna aktivitet gav inspiration till kreativt skapande med alla upptänkliga material och kopplade fint till IoT hubb skola som är ett av de större Vinnova projekten Kungsbacka arbetar med.
(https://makerfaire.com/bay-area/)

Först fick vi en översiktlig introduktion till makerkulturen, Maker Faire och en introducerande tur genom mässan med ett antal nedslag under turens gång. Rundturen avslutades med ett föredrag av Adam Savage från Mythbusters, som på Maker Faire håller ett årligt tal till rörelsen.
En mycket engagerad Savage fångade den stora publiken med härliga skämt, otaliga exempel på kreativ skaparkraft men även med den gripande historien om sina egna erfarenheter av läraren som SÅG eleven Adam och gjorde all skillnad i världen.

Glöm aldrig att bekräfta någon som lagt sin själ i skapandet av måhända nördiga saker som du själv inte ser någon mening i. Det kan betyda mycket och vara ovärderligt för fortsatt utveckling. Det du gör är BRA!

Lördagens och söndagens upplevelser lämnade mig fylld av intryck och tankar – men också med insikten om att det är tur man är vattentät!
Maken till regnande …