Blogg med Ipad i förskolan – Prästgårdsängens förskola

På avdelning Lingonet på Prästgårdsängens förskola i Fjärås har man just startat en blogg.  Evelina Johansson, Linda Johansson och Sofia Olsson berättar i att syftet är flerdelat med bloggen

  • Föräldrarna får snabb information och inblick i sina barns vardag på förskolan.
  • Bloggen underlättar för pedagogerna i den pedagogiska dokumentationen
  • Bloggen är ett verktyg för att göra barnen delaktiga i det pedagogiska arbetet  på förskolan

De har valt att arbeta med Posterous som bloggverktyg, vilket de tycker är enkelt. Personalen skriver blogginläggen precis när de händer. Bloggen är inställd så att de föräldrar som angett sin e-post adress får ett mail när något publiceras på bloggen.

Alla förskolor i Kungsbacka kommun har för några veckor sedan fått var sin 3G Ipad.

3G modellen har valts för att göra det lättare att göra det lättare att göra dokumentation när man är utomhus, men också för att göra enklare sökningar. Det öppnar också upp möjligheter för Geocaching i förskolan.

På Prästgårdsängens har sedan tidigare jobbat med Geocaching genom ett projekt i samarbete med Region Halland. Geocaching i förskolan i Halland

Många appar har laddats ner på Ipaden och engagemanget är stort bland personalen.