• En skolgård full av liv
  • Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning
  • Förskolorna har testat Vklass
  • Gemensam skolutveckling i Halland – resultat från From great to excellent år 2
  • The Big Five – intryck från en studieresa – del 6.

År 8 från Kullaviksskolan på Vetenskapsfestivalen!

Vid Studenternas hus i Göteborg presenterades den 19:e april en häftig lasershow av Johan Zetterberg fil Dr, Per Olof Zetterberg Docent och studenter, Fysik, från Lunds universitet, se bild 1.   Syftet med besöket var att inspirera eleverna i år 8 till att uppleva häftiga naturvetenskapliga experiment. Lunds universitet visade en lasershow som gav  ett smakprov på häftiga experiment med ljud, ljus, tryck, vakuum och rök. Besöket var ett sammanfattande…

Läs mer >>

Tillsammans för varje barn

Dag 2 i Inverness, Skottland Idag fick vi ta del av chefers erfarenheter av arbetet nära verksamheten med att skapa rätt stöd, i rätt tid, till rätt barn. Alla poängterar vikten av att familjer inte ska behöva berätta sin historia flera gånger. De beskriver hur de tar ansvar via en för familjen utsedd person (en sk ”named person”) som tar ansvar för barnets plan. Den här planen innefattar alla aktörers…

Läs mer >>

Tillsammans för alla barn – nu tar vi vår samverkan i En dörr in vidare

Dag 1: Just nu genomför vi ett spännande studiebesök tillsammans, politiker och förvaltningar från Förskola & Grundskola, Individ & Familjeomsorg, Gymnasium & Arbetsmarknad och Kultur & Fritid och Region Halland. Vi gör detta med Falu kommun som vi också har ett utbyte med kring ”Förskola i förändring”. Det är så nyttigt att spegla varandras verksamheter och lära av varandra. Denna dag är det politikerrepresentanter och förvaltningschefer som skrivit texten. Idag,…

Läs mer >>

Kungsbackadelar träffar andra pedagogsajter

17–18 maj var det lunch till lunch konferens för Sveriges olika pedagogsajter. Vi var två representanter från Kungsbackadelar som fick nöjet att delta. Vi delade erfarenheter och inspirerades av bland annat Pedagog Stockholm, Göteborg, Malmö, Mölndal, Värmland, Örebro och Varberg med flera. Arrangörer för årets konferens var Pedagog Varberg som bjöd oss på ett upplägg med seminarier, runda bordssamtal och Open Space. Solen sken från en klarblå himmel när vi…

Läs mer >>

Bräckaskolan 2-Öst programmerar med Pro-Bot.

Vi har tidigare använt oss av Bee-bot när vi programmerat och ville därför prova på en robot där det fanns möjlighet till att skriva in egna koder på. Detta gjorde att vi valde att testa Pro-Bot. Vi håller vi på att repetera de olika geometriska formerna så därför blev det naturligt att eleverna fick prova på att programmera de olika figurerna med roboten. Eleverna fick arbeta i mindre grupper och…

Läs mer >>

SETT 2018 blev avslutningen på Spindelnätverkets Makerutbildning #kbasett

#kbadelar #SETT2018 #microbits #digitalverkstan   Under våra spindelträffar har vi, förutom att dela med oss av vår kunskap, erfarenheter och arbetssätt, haft fruktbara diskussioner om läroplanens nya och tydligare skrivning om digital kompetens och programmering. Vi har satt oss in i Micro:bits och lärt oss en hel del om grundläggande programmering (block och kod) med hjälp av ”den lilla mikroprocessorn”. Kort sagt är utbildningen ett bra exempel på kollaborativt lärande….

Läs mer >>

Vi gör det TILLSAMMANS #kbasett2018

Att få chansen att åka till SETT tillsammans med en grupp av glada pedagoger från Kungsbacka kommun var otroligt roligt. När vi kom upp till Stockholm möttes vi av en mässa där man kunde inspireras på olika vis samt en mängd olika föreläsningar. Det man kunde märka på mässan i år är att den nya skrivningen i läroplanen angående programmering verkligen har slagit igenom, även om det bara är en…

Läs mer >>

Räkna med mig – Minimentorer som hjälper andra elever #kbasett2018

”Det är coolt med matte!” ”Alla kan lära sig matte!” Nathalie Sundesten Landin arbetar på Tegelhagens skola i Sollentuna. Under våren startades ett projekt på skolan där en grupp elever från åk 4-6, som de kallar ”Minimentorer”, fungerar som läranderesurser för andra yngre elever. På SETT-mässan fanns både Nathalie och två av hennes elever för att berätta om arbetet. Projektet kallar de ”Räkna med mig”, ett namn med två betydelser. Vad gör en…

Läs mer >>

Barn i behov av särskilt stöd och hur man får dom att lyckas #kbasett2018

Hur kan man underlätta för de barn med någon form av svårigheter var mitt fokus på SETT-mässan 2018. Det fanns mängder av föreläsningar som ur olika vinklar belyste hur man kan underlätta dessa elevers skolgång och hur man får de att lyckas. Här kommer jag att belysa 3 olika perspektiv. 1. Lärmiljön Det som alla föreläsarna hade gemensamt var att de pratade om vikten av att tänka igenom sin lärmiljö:…

Läs mer >>

Inspiration, givande samtal och bubblande kunskap! #kbasett

Allt detta har vi fått uppleva under två härliga dagar på SETT-mässa i Stockholm. Årets tema är ”Fatta digitalt”! Vi upplever att de fyra aspekterna på digital kompetens, från Regeringens Nationella digitala strategi, är ledorden för årets SETT mässa.  De fyra aspekterna: Förstå digitaliseringens påverkan på samhället Kunna använda och förstå digitala verktyg och medier. Ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt. Kunna lösa problem och omsätta ideér i handling. En…

Läs mer >>

Häng med på researchED Scandinavia 2018

ResearchEd är ett icke-vinstdrivande initiativ som har som enda syfte att minska gapet mellan forskare/forskning och lärare (skolledare)/skolpraktiken och att göra så under prestigelösa former. Du får möjlighet att lyssna till och prata med många olika forskare inom flera olika områden och forskarna vill mycket gärna prata med dig om det som du är expert på; undervisning / skolledning i praktiken. Konferenserna är oftast på lördagar och på någon skola….

Läs mer >>

Projekt Kreativt Språkande på Fjärilens förskola

Projekt Kreativt Språkande Besök och workshop på Konsthallen med konstpedagogen Britta leder vidare till användning av olika Makerlådor för att utveckla, utmana och stimulera barnens lärande i leken.Läroplanens mål att sträva mot förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar fantasi och föreställningsförmåga förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som…

Läs mer >>

Strawbees och Quirkbot på Drakens fritidshem

Gällingeskolans fritidshem Draken har under påsklovet provat på att bygga med Strawbees och programmera Quirkbot.  Det var inte så svårt att bygga olika figurer och vi fick bra inspiration av filmerna vi scannade in med qr-kodläsaren.  Det var lite svårare att programmera Quirkboten men en av våra kreativa elever lyckades bra.  Hälsningar Drakens fritidshem på Gällingeskolan       

Läs mer >>

Att få med alla på tåget #kbasett2018

Att få med alla på tåget är en fråga som man brottas med som lärare. När det kommer till digitalisering så handlar det även om att vi får med alla kollegor på tåget. Vi har så olika förkunskaper och intressen, men det är vi vana vid – det är ju en helt vanlig dag i klassen! För att bland annat få lite idéer kring detta så tog jag tåget till…

Läs mer >>