Blue-Bot besöker Sandlyckans förskola

Vi på avdelningen Nyckelpigan har provat på att använda Blue-Bot, vi ville visa barnen hur man kan använda Blue-boten för att programmera roboten att utföra vissa saker. Tyvärr fick vi inte med de olika tillbehören vilket var synd, eftersom vi ville se hur barnen löste de olika uppgifterna med programmering genom parkoppling med Ipad.

Barnen visade ett stort intresse för roboten och ville gärna prova olika saker hur långt den kunde gå med mera.

Ett av barnen ville att den skulle gå till soffan, han funderade en stund hur många gånger han behöver trycka på Blue-boten för att den ska komma dit . Efter en stund kommer han på att han kan mäta med hjälp av fingermått han mäter med sina fingrar hur stor den är sedan mäter han på golvet och kommer fram till 18. Trycker 18 gånger och Blue-boten kommer ända fram till soffan!

Vi gjorde ett ark med geometriska former barnen fick samarbeta och komma överens om hur de skulle programmera Blue-boten för att den skulle nå sitt mål. Barnen byggde olika banor av kvadrater, vi tycker att det var ett bra sätt att få in både matematik samarbete och tekniska lösningar. Barnen lärde sig snabbt hur de skulle programmera och hjälpte varandra.

De äldsta barnen som är 5-6 år på avdelningen bredvid testade också på att programmera och det var ett uppskattat inslag i verksamheten.

Kopplingar till Lpfö 98

  • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och rum
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker att förstå andras perspektiv.

Madeleine Karjalainen

Pedagog på Sandlyckans förskola