Förstelärare Kungsbacka


Värdegrundsarbete med hjälp av värdeskapande lärande (VL) ”LEK OCH LÄR HÅLLBART MED TEKNIK”   För drygt tre år sedan så hade vi på Kullaviksskolan vår första Teknikdag. Det är en dag då hela skolan arbetar med ett tema. De elever som går i år 7-9 är indelade i mindre arbetsgrupper […]

“Lek och lär hållbart med teknik”


Varlaskolans lärare och elever som arbetar med profilen teknik anordnade ett makerspace, under en onsdag eftermiddag i februari för andra pedagoger i kommunen.   Här kommer ett reportage från en av eleverna. Vi har jobbat med olika maskiner som är både lätta och mer komplicerade, som maskinen Motbot Block som […]

Makerspace på Varlaskolan


Kapareskolan är under tre år med i ett Erasmus KA2 projekt som handlar om tolerans och förståelse. Projektets främsta syfte är att ta fram metoder och undervisningssätt, som ska stävja intolerans och främlingsfientlighet.  Ambitionen är att slutprodukten ska bli en  bank, med pedagogiska tips som förhoppningsvis pedagoger, både här i […]

”Supporting schools for a better Europe. Fighting xenophobia with ...Här kommer ännu ett inspirerande reportage från en av våra förstelärare, Petra Granelli, förstelärare på Kollaskolan. I John Hatties metastudie Synligt lärande belyser han vilka faktorer som påverkar elevers lärande. Två av dessa faktorer har att göra med att eleverna känner sig trygga i arbetsmiljön och i sin relation med […]

Uppdrag inspiration – Att arbeta med startblock i syfte att ...


2
Stafettpinnen i vår inspirationsserie går vidare till Veronica Elofsson, förstelärare på Smedingeskolan. Hon tar oss med utanför Kungsbacka. Förra våren blev jag inbjuden att tala under mässan Framtidens Läromedel i Stockholm. Jag tackade glatt ja och fick relativt fria händer vad jag ville tala om, det enda önskemål de hade […]

Uppdrag Inspiration – Ta sig utanför skolans fyra väggar


Idag startar vår nya serie där förstelärare i Kungsbacka delar med sig av sina tankar och sin vardag. Först ut är Ida Wallner från Fjordskolan i Onsala. En kamp mellan undervisning och omsorg Vi lärare vill undervisa. Det är själva kärnan till varför vi valt vårt yrke. Vi utvecklas och […]

Uppdrag INSPIRATION – Välkommen till min verksamhet!