Rss

Archives for : Inspiration utifrån

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan – årets möte i Avesta.

Nelis-2017 på Verket i Avesta

Vi åkte tre representanter från Kungsbacka kommun upp till Avesta i Dalarna. Mona Klintemark från Furulidsskolan, Annika Berntsson från Toråsskolan och Kajsa Cronelid från Gullregnsskolan.

 

Nelis, Nätverket för entreprenöriellt lärande i skolan, har funnits sedan 2009. Här samlas representanter från olika organisationer, skolor, Skolverket mm, varje år för att utbyta erfarenheter, tankar, framtid och idéer. Detta årets möte hölls i Verket, ett gammalt järnverk, i Avesta som är ett kulturcenter där konst, historia, teknik och upplevelser blandas.

 

Tillsammans fick vi uppleva verkets historia under kreativa former där vi bland annat fick följa järnets väg, leta skatter, se samtida konst på temat identitet och träna logiskt tänkande i magiska rum.

 

Avesta kommun är en förebild för hur vi kan arbeta vidare, ett tillåtande klimat där idéer från alla nivåer tas tillvara och hjälper till att skapa ett värdeskapande tänkande som når över gränser. Samverkan = att verka tillsammans. Möten som förändrar var ett koncept för kommunen. Att våga satsa och att misslyckas är vägen till framgång/förändring. Nytänkande kommer i mötet mellan olikheter.

 

Dag två handlade mycket om entreprenöriell undervisning i skolan, bland annat om UF, ung företagsamhet. Det visande på hur arbetet med de entreprenöriella förmågorna även utvecklade de allmänna förmågorna i processen. Vi fick också en inblick i hur elever får reellt inflytande inom kulturområdet. Elever från samtliga skolor i kommunen har kulturombud som är med och påverkar inom olika områden till exempel samarbete med tekniska kontoret. Här är det tydligt att det lönar sig med engagemang och att det går att påverka på riktigt.

 

Vi tar med oss hur kommunen kan arbeta för en likvärdighet med ett tydligt uttalat mål. Vi har nätverkat och skaffa nya kontakter. Vi har fått exempel på ett entretreprenöriellt arbetssätt i klassrummet av Jenny Sjöberg. Jenny driver även en blogg -Larandemedjenny.blogspot.se.

Det finns pengar att söka från Skolverket men det gäller att kommuner och huvudmän håller sig informerade om vad som är på gång. Entreprenöriellt lärande har fått större plats i styrdokumenten vilket ställer större krav på rektorer och pedagoger. Entrprenöriellt lärande/förhållningssätt är inte något som är begränsat till skolans värld utan genomsyrar många delar av samhället.

 

Lär av varandra och våga satsa. Vad är det värsta som kan hända?

 

Nästa års Nelis kommer att arrangeras av Östra Real i Stockholm.

 

 

Kajsa Cronelid

Lärare

Gullregnsskolan

Kungsbacka kommun

 

“Living Postcards” ett Etwinningprojekt på Furulidskolan

                                                                           
Jag har precis kommit hem från ett kontaktseminarium i Tjeckien. Vi var 57 lärare/rektorer/ och samordnare, som i förra veckan samlades på ett slott strax utanför Prag. Seminariets syfte var att vi skulle få kontakt med varandra och tillsammans skapa nya Erasmus+ projekt och/eller Etwinningprojekt. De vi alla hade gjort för att få chansen att åka med på det här seminariet var att skriva en projekt ide och sända den till varje lands UHR.
 
Direkt på den första kvällen hade våra värdar sorterat upp våra ansökningar efter liknande ansökningar och lagt ut dem på olika bord, så att vi lätt skulle kunna se och samtala över och om ansökningarna. Vår uppgift var att hitta nya partners och bilda nya projekt.
 
 Alla pedagoger som träffades var otroligt engagerade och nyfikna på att hitta nya vänner. Vi pratade, diskuterade, jämförde ideer och sållade bort ideer. Det var otroligt inspirerande att samtala med lärare från övriga Europa. Vi pratade bland annat  om olika skolsystem, inkludering och varierande undervisningsmetoder. 
 
För min del slutade det med att  två finskor, en tyska, en österrikiska och jag samt en svenska från Östersund  enades om att starta med ett Etwinningprojekt, som kanske kan komma utvecklas till någon sorts Erasmus projekt.
 
Vårt projekt heter “Living Postcards”.  Bildandet av projektet innebär att tvåorna på Furulidsskolan kommer att få möjlighet att digitalt lära känna elever och lärare från dessa länder och en ny del av Sverige. Projektets syfte  är att eleverna skall bli mer motiverade att lära sig engelska, eftersom all kommunikation kommer att ske på engelska. Syftet är också att vi lärare skall dela olika undervisningsmetoder med varandra.
 
Hälsningar ifrån Ingrid Bergström
Furulidsskolan

Nu är vi på G…

…förskolor och skolor har startat ett nytt verksamhetsår och flertalet av oss börjar återfå vanan av tidiga morgnar och ett mer inrutat liv 🙂

Halva Kungsbacka delars redaktion hade i fredags förmånen att få delta på en dag späckad med inspiration från två av utbildningsvärldens giganter.
Under “The Mindset Conference”, trevligt arrangerad av Lin Education på Stockholm Waterfront Conference Centre, fick vi lyssna på Carol Dweck och James Nottingham. De båda gav oss fantastisk inspiration och många välgörande “aha” upplevelser på temat just utmanande lärande och “growth mindset”

När hon var ung var Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, alltid fascinerad av hur vissa barn mötte sina utmaningar och misstag. Hon upptäckte och identifierade två kategorier som kan gruppera individer baserat på deras beteende, i synnerhet hur de reagerade på misslyckande. De med en “fast tankegång” (fixed mindset) tror att förmågor är mest medfödda och tolkar misslyckande som bristen på nödvändiga grundläggande förmågor, medan de med “tillväxtinriktning” (growth mindset) tror att de kan förvärva någon given förmåga förutsatt att de investerar ansträngning eller studier. 
Och det kan läras – man kan träna sin hjärna. Hör Carol i ett klipp om kraften i att alltid tänka …

Jag kan inte detta – ännu. The Power of Yet

 

James Nottingham är ständigt aktuell i skolutvecklingsvärlden. Hans första bok – Utmanande lärande – har publicerats på fem språk. Hans uppföljningsbok, Uppmuntrande lärande, beskriver hans arbete med föräldrar och samhällsgrupper, liksom med lärare och ledare. För närvarande skriver han en serie böcker för att dela de bästa strategierna för feedback, utmaning, dialog, framsteg och metakognition.

Här ett klipp som belyser en del av det som James talade om. Så underbart inspirerande och hoppingivande – se det också!! 

 

Som av en händelse hade måndagens Vetenskapens värld inslag med  just Carols Dwecks forskning och tankarna om att utmana oss alla i vårt ständiga lärande, att utveckla vårt Grit vilket beskrivs som ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.  

Bästa skolan. Kan ny forskning visa hur undervisningen i skolorna borde göras om? I många länder talas det om skolkris, men det finns ljuspunkter. I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder som tar hjälp av den senaste forskningen. Även USA har drabbats av dåliga resultat i PISA-testerna, men nu hoppas man att forskarnas nya kunskaper om hur vi lär oss saker kan vända allt.”

Det möjligen självklara, men svåra är att utmana sig på den befintliga kunskapsnivån och ta steget utanför “the comfort zone”, kämpa med lärandet och sedan vara öppen för feedback och inse att jag möjligen kan lära mig något av den. En utmaning för den lärande människan, oavsett ålder.

Välkomna tillbaks – nu börjar det 🙂

Rekommenderas!

Vetenskapens värld – kan ses till 25 september

 

 

 

 

Skype i undervisningen

För tredje året i rad har vi i årskurs 5 på Iseråsskolan valt att samarbeta med Vasamuseet i Stockholm, för att lära oss mer om Stormaktstiden och vad som egentligen hände med regelskeppet Vasa.

Snabbt går ju också resan till Stockholm, när man gör det via Skype. Vi får gå ombord på skeppet – något som bara kungar, drottningar, presidenter och nobelpristagare får göra i annat fall.

Eleverna har chans att ställa frågor om skeppet och vi får också en rundvandring. Idag var vi längst fram i fören men också på undre batteridäck, där kanonerna stod en gång i tiden.

 
Har ni inte ”Skypat” med Vasamuseet tycker jag att det är något ni bör testa. De tar emot klasser från många åldrar men tänk på att kontakta dem i god tid för att kunna önska tid.

pedagoger.vasamuseet@maritima.se

Vill ni veta mer om Skype med Vasamuseet?

Hör då av er till mia.moberg@kungsbacka.se

 

 

Skoldatateket Omvärldsbevakar

En av Skoldatatekets uppgifter är att omvärldsbevaka och sprida information till pedagoger i kommunen. Vi vill gärna dela med oss av en webbplats som vi tror kan vara en resurs i arbetet med att stödja barn och ungdomar med ADHD. Materialet heter ADHD i skolan och har utvecklats i samarbete med ADHD Europa och en europeisk expertarbetsgrupp för medvetenhet om ADHD, European ADHD Awareness Taskforce.

Materialet består av 5 interaktiva böcker;

  • Tala om diagnos, hantering och behandling
  • Förbättra utbildning och studieteknik
  • Hantera beteende
  • Förbättra livskvalitet och sociala färdigheter
  • Presentation av arbetsgruppen

Till böckerna finns diskussionsguider och hjälpmedel för barn/elever i form av olika nedladdningsbara PDF:er.

ADHD Europa bildades 2008 och har drygt 20 medlemsorganisationer.

En svensk aktör inom ADHD Europa är riksföreningen Attention och de är en av drygt 20 medlemsorganisationerna i ADHD Europa, som bildades I april 2008. Målen för ADHD Europa är i princip desamma som Attentions:

  • Förbättra livskvalitén för personer och familjer med ADHD
  • Stärka dem så att de kan ta vara på sina rättigheter och möjligheter fullt ut

Vi har tittat på materialet i ADHD i skolan och hoppas att ni ska hitta något som stödjer eller inspirerar er i ert arbete.

 

 

Lärares användning av sociala medier och digitala plattformar

Kanske detta är något för dig?
Digitalfika – ett webbinarium öppet för alla!
30 januari 2017 kl. 15-16
Trots stort intresse för den pågående digitaliseringen av skolan råder brist på kunskap om hur sociala medier och lärappar används i undervisning. Projektet Lärar-
praktiker online/offline (LOOP) syftar till att studera kommunikation mellan högstadie-lärare och elever i det fysiska klassrummet och jämföra det med den kommunikation de har med eleverna via lärappar. Projektet leds av Marcus Persson, forskarassistent och Annaliina Gynne, universitetslektor vid MDH. Läs mer på www.mdh.se/loop.
Om webbinariet
Vid webbinariet presenteras resultat från en studie om svenska lärare ifråga om arbetstid, yrkes-
etik, handlingsutrymme och ansvar som aktualiseras i och med deras användning av sociala nätverkssajter som Facebook som redskap för kommunikation med elever. Dessutom ges en lägesrapport från LOOP-projektet. Webbinariet bjuder också in till dialog och frågor från del-
tagarna. Moderator är Elisabeth Wulff-Sahlén, universitetsadjunkt i engelska vid MDH.
Anmälan och mer information
Webbinariet sänds via Adobe Connect. Verktyget är webbaserat och du behöver inte ladda hem något program. Det enda som behövs är en dator med internetuppkoppling. Om du däremot deltar via surfplatta behöver du ladda hem appen Adobe Connect Mobile.
Det är kostnadsfritt att delta, men du måste anmäla dig via denna länk senast 26 januari. Länk till webbsändningen skickas ut några dagar innan föreläsningen. Föreläsningen spelas också in och skickas ut till alla anmälda deltagare i efterhand.
Har du några frågor, kontakta Annaliina Gynne, 021-10 16 93 eller Marcus Persson, 016-15 36 72.
Välkommen!
Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) är regionens plattform för samverkan kring skolutveckling,
lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. Läs mer på www.mdh.se/mkl och www.facebook.se/mklmdh.
MKL är en del av Samhällskontraktet. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

Programmering i ditt klassrum + stöttning

Vi har etablerat en samverkan för att stödja aktiviteter i samband med Hour of Code 2016. Känn er välkomna att använda resurser på Edvira enligt nedan!

Kanske blir ni sugna på ett fortsatt arbete kring kod och programmering. Då finns våra IKT pedagoger och snart ett antal lådor för utlån – med material och övningar för barn och elever i både förskola och grundskola.


Hej och välkommen till Hour of Code 2016!

Redan nu är det över 30 kommuner som har tackat ja till att vara med på Hour of Code 2016, så om alla elever i kommunerna är med blir det över 100000 elever bara i Sverige!! Förra året var det 100 miljoner barn från hela världen som var med och programmerade under veckan.

Inget av detta hade kunnat gå att göra utan dig: tack för att du är med och bidrar för att din skolas elever ska få lära sig att programmera, och genom det vara med och öka barn och ungas intresse för teknik och datorer över hela Sverige. Under veckan kommer det att vara tusentals barn och lärare som kommer att skriva deras första rader kod.

För att detta ska gå så smidigt som möjligt kommer vi på Edvira som internationell partner till Hour of Code finnas här för dig och hjälpa till under veckan.

För att hjälpa dig och dina kollegor att välja en Hour of Code-övning som passar just era klassrum och elever har vi skapat en guide för att hjälpa dig att välja övning. Vi har där valt ut de övningar som vi gillar bäst, men det är fritt fram att välja den eller de övningar som du tror kommer passa bäst för dig och dina elever.

För er lärares skull finns vi på Edvira finnas tillgängliga för att ni ska kunna ställa frågor till oss live på vår Hour of Code-hemsida edvira.com/hoc på tisdagen 22 november kl. 16-18, och hela veckan 28 november–2 december kl. 16-18. På samma webbsida kommer vi lägga upp de vanligaste frågorna, samt att sändningarna kommer att kunna ses på i efterhand.

Det går också jättebra att skriva till oss på Edvira via Facebook eller Twitter, eller hoc@edvira.com, så svarar vi så snabbt vi kan.

Ingen fråga är en dålig fråga, det är okej att vilja ha pepp eller undra varför detta är en bra idé precis innan jul, Hör av dig, så lovar jag att förklara!

Lycka till,


Linnea Rothin
& Marcus Nygren

 

Edvira

Internationell partner till Hour of Code

hoc@edvira.com

073-692 36 16 / 072-745 33 37

Hour of code – i Kungsbacka

Nedanstående info finns redan ute på våra skolor och förskolor  – hör av dig till din IKT pedagog om du har frågor.
Annars – bara häng på och prova dig fram. Det finns övningar för alla åldrar, stöd för alla verktyg –  är kul!

I morgon kommer att nytt inlägg som delar stöd och hjälp från Hour of Codes svenska partner. Håll utkik!


Hour of Code 2016 närmar sig

Har du aldrig provat på att programmera tidigare? Testa då gärna själv 5 minuter att programmera med Anna och Elsa ifrån Frozen.

De tre senaste åren har Hour of Code nått över 100 miljoner elever i över 180 länder. Förra året så blev detta det största utbildningsevenemanget någonsin, med rekordmånga tjejer och underrepresenterade minoriteter som var med.

Hjälp oss att nå alla elever detta år med möjligheten att lära sig programmera, genom en timmes kod med dina elever under veckan 5-11 december.

Registrera din skola idag! (OBS: det kan ta upp till en vecka för er att dyka upp på kartan)

Ingen tidigare erfarenhet krävs, och du kan till och med göra en Hour of Code utan internet-uppkoppling eller datorer! Är du ny till Hour of Code? Se vår skol-guide och gör dig redo att inspirera dina elever.

För de elever med tidigare erfarenhet, så kommer denna års Hour of Code ha en stor variation aktiviteter, inklusive sådana som kommer passa de som är mer erfarna. Mer information kommer släppas om de nya aktiviteterna snart!

Varför göra en Hour of Code detta år?

Se introduktionsfilmen!

Datorer ändrar varje industri på planeten, och programmering har blivit relevant för en bred skara jobb—även utanför teknik- och ingenjörs-branschen. För miljoner av elever, så kommer Hour of Code bli en inspirerande introduktion till att lära sig denna viktiga kunskap.

Diplom till dina elever

För att avsluta din Hour of Code med stil, skriv ut diplom till dina elever på http://code.org/certificates.

Följ #HourOfCode på sociala medier

Om du vill, så dela dina egna upplevelser med #HourOfCode för att fira med lärare och elever från hela världen. Code.org kommer lyfta upp några av de bästa inläggen på Facebook och Twitter, så var gärna kreativ!

Ni lärare är en inspiration för oss alla på Code.org. Tack för er support, och för allt ni gör för barnen runtom i världen.

Vi hoppas att dina elever har fantastiskt kul under Hour of Code 2016!

Hadi Partovi och Code.org-teamet i USA


Tjuvkika 🙂

Nu är det lite bråttom…

… att anmäla till vår kommande workshop om makerkultur, kod och programmering.

Ingen avgift – för dig som är pedagog i
Kungsbackas grundskolor och nyfiken!

Tisdagen den 15:e november bjuder vi in till ett lärande pass tillsammans med ATEA.
Aktiviteten är på Kollaskolan, 6-9, tid:15.00-17.30.

Nedan lite om workshopinnehållet – det blir möjlighet att pröva Quirkbot, Strawbees och LittleBits:-)

kirkbot

Quirkbot är en liten robot du kan programmera och konstruera i olika former. Använd strawbees,  motorer, lysdioder och sensorer för att göra dina egna varelser! Det är ett roligt och enkelt sätt i den inspirerande värld av fysiska programmering, elektronik och mekanik för barn, vuxna och lärare.

Strawbees är färgglada plaströr med tillhörande fiffiga plastbitar, vilka sammanfogar plaströren. Med dem kan du bygga nästan vad som helst. Ett riktigt makermaterial som på ett kreativt sätt utmanar elever att konstruera på ett lustfyllt sätt.

LittleBits är en plattform för lättanvända elektroniska byggstenar som gör det möjligt  för dig att uppfinna något, från din egen fjärrstyrda bil, till en smart hemutrustning. Bitarna knäppa tillsammans med magneter, ingen lödning, ingen kabeldragning. Ett material som på ett lekfullt sätt förklarar hur elektronik i omvärlden fungerar och lockar fram viljan att experimentera hos eleverna.

strawbees

Det finns 40 platser, du som är kontaktperson, sk spindel, på din skola för projekt Makerskola har företräde.

Läs mer på www.makerskola.se

Vi kommer också att visa våra nya lådor för utlån.

Finns det frågor – kontakta Åsa Blide Larsson

ANMÄL DIG VIA LÄNKEN HÄR

 

Furulidskolan börjar snart att byggas…

Studieresa till Berlin april 2016

Furulidsskolan börjar snart att byggas. När den är klar kommer flera förskolor vara nära skolan. Skolgården och en ny förskolegård planeras så att delar av dem blir gemensamma för båda verksamheterna. För att finna inspiration och idéer till hur vi kan möjliggöra att barnen får växa och utvecklas i en gemensam miljö nappade vi på möjligheten att åka med Movium till Berlin i våras. Konferensens namn är ”Bygga stad för barn och unga” och riktade sig till landskapsarkitekter, ingenjörer och oss verksamma inom utbildning. Hela konferensen utgick från cykeln! Med andra ord vi cyklade runt mellan parker, kindergarten och skolgårdar i stora staden Berlin!

Två pedagoger från förskola och förskoleklass, förskolechef och rektor från Furulid var vi som åkte.

Ett av våra första intryck var hur man tagit vara på spåren av kriget i stadsutvecklingen. Historien är inte bortbyggd, snarare tillvaratagen. Staden visar också på en skicklighet i att på liten parkyta skapa utmaningar i ett brett åldersspann. Rekreation, experimenterande, motionerande med mera förenas

Det är ett medvetet arbete som pågår i Berlin med att göra förskole- och skolgårdar grönare och som en del av den pedagogiska verksamheten. Vi fick lyssna på representanter från ”Grűnmacht schule”. De beskrev ett arbete som liknar det som fanns i Sverige på 1990-talet med ”Gröna skolgårdar”. Genomgående är att olika material, växttyper, nivåskillnader blandas för att skapa flöden och atmosfärer. Materialen är oftast naturmaterial. Asfalten har tagits bort och ersatts av trä och sten. Genom olika material, nivåer och växtzoner blir det tydligt vad ytan erbjuder för aktivitet. Utan att på något sätt begränsa fantasin.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

Parkerna har ett vidare syfte än att skapa lekmiljöer. Rådande kulturvärden tar sig uttryck i gestaltningen i parkerna. Det finns ytor för parkour, skate, bollsporter, cykling med mera. Konstnärlig utsmyckning med mosaik, skulpturer, väggmålningar talar till besökarna och bjuder in. I Berlin finns absolut idéer och tips för er som kanske någon gång får möjlighet att utveckla skolgårdar för äldre elever.

I Berlin går inte barnen på fritids så som här. Däremot finns öppna fritidsgårdar som erbjuder aktiviteter för barnen som bygger på deras närvaro och delaktighet. Medskapande, kreativitet och ansvarskultur håller ihop verksamheterna.

berlin8

Sista dagen besökte vi Sophie Scholl Oberschule, secondary school. Skolan ligger i ett hyreshus med en innergård och en utgång till ett gatuhörn. I entrén har eleverna varit med och skapat utsmyckningar för att gestalta skolans värdegrund. Hela utemiljön präglas av variation, lek och syselsättning med lärande i fokus. Utanför ”Grűn macht schule”-satsningen har skolan på eget initiativ skapat den här gröna hörnan. På nya Furulidsskolan planerar vi för en skolträdgård. Denna bild får visa vår målsättning om en gemensam mötesplats förskola och skola när vi får starta på en och samma plats igen.

berlin9

När vi åkte hem från Berlin hade vi många tankar och upplevelser med oss. Först och främst ser vi mervärdet i att åka pedagoger och ledare, dessutom från olika skolformer. Under veckan delade vi med oss tankar ur flera perspektiv.

Vi gjorde också en ”viktigt för oss lista” som vi tror har betydelse för våra prioriteringar i Furulidsområdet. Exempel är utrymmen för att träna motoriska färdigheter, löst material att bygga med, tydliga samlingsplatser, solskydd, växter och blommor som luktar och har variation i utseende och form. Växtligheten ska skapa flöden mellan vrår, det vill säga knyta ihop olika sammanhang och verksamheter. Förutom våra erfarenheter av utemiljöer finns en hel del forskning på området. Är ni i tankar om att utveckla era gårdar, delar vi gärna med oss. Numera finns det också möjligheter att söka statsbidrag från Boverket för att utveckla och förbättra förskolors och skolors utemiljöer.

Vi får inte glömma att vi har ett klimat och delvis andra regler som gör att vi inte alltid kan vara så kreativa som vi önskar. Men genom att utmana tanken hoppas vi på nyskapande.

Helen Andersson och Ulrica Alnebeck

Furulidsområdet