Digitala redskap – uppdaterad iPad?

december 4, 2013

I våra verksamheter spelar datorer och surfplattor, mestadels iPad, en allt större roll. Alla elever i Kungsbacka som går i årskurs 7 har nu en iPad och därmed de flesta pedagoger som undervisar där. Vi får fler och fler “paddor” i förskolan, alla förskolor har ett grundbestånd och många köper till. Detta sker även i grundskolans tidigare år. Enligt Kungsbacka kommuns Strategi för skolutveckling med hjälp av digitala verktyg ska…

Läs mer >>