Rss

Archives for : Kompetensutveckling reportage

“Living Postcards” ett Etwinningprojekt på Furulidskolan

                                                                           
Jag har precis kommit hem från ett kontaktseminarium i Tjeckien. Vi var 57 lärare/rektorer/ och samordnare, som i förra veckan samlades på ett slott strax utanför Prag. Seminariets syfte var att vi skulle få kontakt med varandra och tillsammans skapa nya Erasmus+ projekt och/eller Etwinningprojekt. De vi alla hade gjort för att få chansen att åka med på det här seminariet var att skriva en projekt ide och sända den till varje lands UHR.
 
Direkt på den första kvällen hade våra värdar sorterat upp våra ansökningar efter liknande ansökningar och lagt ut dem på olika bord, så att vi lätt skulle kunna se och samtala över och om ansökningarna. Vår uppgift var att hitta nya partners och bilda nya projekt.
 
 Alla pedagoger som träffades var otroligt engagerade och nyfikna på att hitta nya vänner. Vi pratade, diskuterade, jämförde ideer och sållade bort ideer. Det var otroligt inspirerande att samtala med lärare från övriga Europa. Vi pratade bland annat  om olika skolsystem, inkludering och varierande undervisningsmetoder. 
 
För min del slutade det med att  två finskor, en tyska, en österrikiska och jag samt en svenska från Östersund  enades om att starta med ett Etwinningprojekt, som kanske kan komma utvecklas till någon sorts Erasmus projekt.
 
Vårt projekt heter “Living Postcards”.  Bildandet av projektet innebär att tvåorna på Furulidsskolan kommer att få möjlighet att digitalt lära känna elever och lärare från dessa länder och en ny del av Sverige. Projektets syfte  är att eleverna skall bli mer motiverade att lära sig engelska, eftersom all kommunikation kommer att ske på engelska. Syftet är också att vi lärare skall dela olika undervisningsmetoder med varandra.
 
Hälsningar ifrån Ingrid Bergström
Furulidsskolan

Nu är vi på G…

…förskolor och skolor har startat ett nytt verksamhetsår och flertalet av oss börjar återfå vanan av tidiga morgnar och ett mer inrutat liv 🙂

Halva Kungsbacka delars redaktion hade i fredags förmånen att få delta på en dag späckad med inspiration från två av utbildningsvärldens giganter.
Under “The Mindset Conference”, trevligt arrangerad av Lin Education på Stockholm Waterfront Conference Centre, fick vi lyssna på Carol Dweck och James Nottingham. De båda gav oss fantastisk inspiration och många välgörande “aha” upplevelser på temat just utmanande lärande och “growth mindset”

När hon var ung var Carol Dweck, professor i psykologi vid Stanford University, alltid fascinerad av hur vissa barn mötte sina utmaningar och misstag. Hon upptäckte och identifierade två kategorier som kan gruppera individer baserat på deras beteende, i synnerhet hur de reagerade på misslyckande. De med en “fast tankegång” (fixed mindset) tror att förmågor är mest medfödda och tolkar misslyckande som bristen på nödvändiga grundläggande förmågor, medan de med “tillväxtinriktning” (growth mindset) tror att de kan förvärva någon given förmåga förutsatt att de investerar ansträngning eller studier. 
Och det kan läras – man kan träna sin hjärna. Hör Carol i ett klipp om kraften i att alltid tänka …

Jag kan inte detta – ännu. The Power of Yet

 

James Nottingham är ständigt aktuell i skolutvecklingsvärlden. Hans första bok – Utmanande lärande – har publicerats på fem språk. Hans uppföljningsbok, Uppmuntrande lärande, beskriver hans arbete med föräldrar och samhällsgrupper, liksom med lärare och ledare. För närvarande skriver han en serie böcker för att dela de bästa strategierna för feedback, utmaning, dialog, framsteg och metakognition.

Här ett klipp som belyser en del av det som James talade om. Så underbart inspirerande och hoppingivande – se det också!! 

 

Som av en händelse hade måndagens Vetenskapens värld inslag med  just Carols Dwecks forskning och tankarna om att utmana oss alla i vårt ständiga lärande, att utveckla vårt Grit vilket beskrivs som ett karaktärsdrag som kombinerar uthållighet, inre driv och förmåga att inte ge upp vid motgångar.  

Bästa skolan. Kan ny forskning visa hur undervisningen i skolorna borde göras om? I många länder talas det om skolkris, men det finns ljuspunkter. I amerikanska skolor testar nu psykologer och hjärnforskare metoder som tar hjälp av den senaste forskningen. Även USA har drabbats av dåliga resultat i PISA-testerna, men nu hoppas man att forskarnas nya kunskaper om hur vi lär oss saker kan vända allt.”

Det möjligen självklara, men svåra är att utmana sig på den befintliga kunskapsnivån och ta steget utanför “the comfort zone”, kämpa med lärandet och sedan vara öppen för feedback och inse att jag möjligen kan lära mig något av den. En utmaning för den lärande människan, oavsett ålder.

Välkomna tillbaks – nu börjar det 🙂

Rekommenderas!

Vetenskapens värld – kan ses till 25 september

 

 

 

 

Makerspace på Varlaskolan

Varlaskolans lärare och elever som arbetar med profilen teknik anordnade ett makerspace, under en onsdag eftermiddag i februari för andra pedagoger i kommunen.  

Här kommer ett reportage från en av eleverna.

Vi har jobbat med olika maskiner som är både lätta och mer komplicerade, som maskinen Motbot Block som låter eleverna skapa robotar med hjul och sensorer.

Vi började med så kallad block programmering i verktyget  Scratch i år 7,  för att få ett tänk om hur allt kommer fungera i programmering. Scratch fungerar att man helt enkelt skapar program med pusselbitar/block. Makeblock är också uppbyggt av pusselbitar/block så då var vi insatta hur det fungerade. Dessa är väldigt enkla men ger en bra början till de kommande programspråken man kan lära sig.

http://www.makeblock.com/

Vi har även startat upp programmet Unity som är ett fantastiskt programspråk, som låter bara fantasin sätta gränser. Dock så grävs det en bra dator då en i5 är att rekommendera.

Vi jobbar även med Aruduino som är ett kretskort som kan styra bl.a. både ljud och lampor. Man söka på Youtube och hitta riktigt kola projekt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arduino

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/teman/kom-igang-med-arduino

Med en Aruduino får vi även med oss en stor bok där vi skriver kod själva. Men man kan även snabbt hitta vad som kan ha gått fel i programmeringen och hitta lösningar i boken.

https://www.arduino.cc/

Vi visade även upp skolans 3D-printer här jobbar vi i ett program som heter Tinkercad som vi starkt rekommenderar, där du bygger med olika former och sedan är det bara att printa ut detta via ett SD-Kort.

https://www.tinkercad.com/

Sidor som är bra för elever att börja på.

http://www.koda.nu/

https://scratch.mit.edu/

https://code.org/

https://hourofcode.com/nz/sv

https://studio.code.org/flappy/1

Av Oscar 8T1 Varlaskolan

Vill ni veta mer kontakta:

Erik Hamresand

erik.hamresand@kungsbacka.se

Kungsbacka Söders matematikprojekt

En klassisk lektion men väldigt effektfull. Man vet heller aldrig vad den för med sig.

Idag plockades en gammal klassiker fram i en årskurs 6. Det var skala som skulle behandlas och de begrepp och innehåll vi ville att de skulle få med sig var:

 • Kongruens
 • Likformighet
 • Mäta
 • Uppskatta
 • Enhetsomvandling
 • Problemlösning
 • Tabell
 • Använda en skala

 

Det vi strävar efter är att eleverna får till ett samtal mellan varandra istället för att hela tiden vända sig till läraren för att få bekräftelse på rätt svar. Placeringen i klassrummet blev denna dag en cirkel så alla kunde se och höra varandra. Efter en kortare genomgång på kongruenta och likformiga figurer frågar vi: Är alla kongruenta föremål också är likformiga? Är alla likformiga figurer också kongruenta?

Vi lägger ut några leksaksbilar mitt på bordet och frågar: Hur långa är bilarna i verkligheten? Eleverna diskuterar en stund med varandra, någon tycker vi ska titta på Google för att få reda på hur långa de är i verkligheten, då kan man ju också räkna ut skalan (detta har vi gjort en annan lektion). Någon upptäcker att det står något under bilarna 1/43, betyder det skala 1:43 frågar någon. Eleverna enas att så är nog fallet och delas in i grupper om tre. Eleverna sätter igång att mäta och göra sina beräkningar men först får de diskutera en kvalificerad gissning per grupp hur långa bilarna egentligen är. Här var det roligt att höra deras gissningar men också motiveringarna till desamma. ”Kan den vara 4 meter lång?, det är ju hela rummet! Grupperna fyller sedan i en gemensam tabell på whiteboarden där deras bilmått på de olika bilarna fylls i. Vi lyfter sedan vilken enhet som är att föredra i redovisning.

Nu är gruppen redo för nästa objekt, barbiedockorna. Hur lång är barbiedockan i verkligheten? Eleverna börjar nu titta på dockan för att hitta någon skala men finner ingen. De diskuterar vidare hur de nu ska göra. -Nu passar det med att titta på google för att jämföra med en vanlig kvinna. -Men vi behöver inte det vi har ju såna i klassrummet redan!

Hur ska ni använda er av oss menar ni? – Vi kan ju mäta hur långa ni är och hur lång dockan är, så får vi skalan. Så gör de och får fram 170 cm på människan och 30 cm på dockan. Vad gör vi nu då? – Vi måste få reda på hur många dockor det får plats i hennes längd. Det blev en division av det och en annan grupp använde dockan för att räkna hur många det fick plats på oss. Nu hade alla en skala att gå efter, skala 1:6. Nu fick grupperna i uppgift att i tabellen fylla i hur långa fötterna på en vuxen docka är, armlängden och midjemåttet.

–Såna fötter kan väl ingen ha. -Vi måste ha räknat fel!     

Slutligen för vi en diskussion om måtten på en vuxen barbiedocka, visar hur dockan skulle sett ut om den vore en vuxen och det kommer även en etisk diskussion kring barbiedockans existens i barns lek. Till sist slår vi fast att våra leksaksbilar är likformiga med riktiga bilar men barbiedockan inte är likformiga med kvinnor. Någon drar också slutsatsen -Men alla leksaksbilar är inte likformiga för de är påhittade.

Denna lektion är alltid lika intressant att genomföra, den är uppskattad av elever och alla fem matematiska förmågor övas. Dessutom kommer andra diskussioner fram såsom etik och kroppens anatomi. Verkligen att rekommendera för den som har lust.

Vi vill synliggöra lärandet, återkoppla, använda kamraterna som lärrsurser samt arbeta med den metakognitiva förmågan att då hela tiden med de matematiska förmågorna i fokus.

Mer om projektet

 I Kungsbacka Söders matematikprojekt ingår fyra högstadieskolor, Åsaskolan, Smedingeskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Cirka 25 matematiklärare omfattas. samt en åldersgrupp på varje skola som man arbetar intensivt med. Projektet startade i augusti 2016 och pågår hela 2017. 

Åsa Öhrnell har arbetat som som förstelärare i matematik i Mölndals kommun. Där använde hon sig mycket av kollaborativt lärande och har föreläst om ämnet.

Marie Nemhed Gustafsson  har varit förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs kommun och handledare i Skolverkets  matematiksatsning ”matematiklyftet”. Hon har också varit projektledare i andra matematikprojekt som finansierats av Skolverket. 

Marie Nehmed Gustafsson
marie.nemhed-gustafsson@kungsbacka.se
Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Läs mer på:

http://sodersmatematikpedagoger.se

Studiedag på Iseråsskolan – introduktion i programmering

Scratch Jr

Vi startade terminen med en gemensam utbildningsdag för all personal. Det skulle bli en introduktion i programmering.

Om jag säger programmering –  vad tänker du på? Så startade vi dagen på Iseråsskolan.

Efter det berättade varför vi ska lära eleverna om programmering och vad det innebär. Vi visade på den nya nationella IKT stategi som vi vet kommer snart och där programmering inte kommer bli något eget ämne, men kommer ingå i framför allt matematiken och tekniken. Men även att man lätt kan koppla programmering till andra ämnen i skolan som exempelvis svenska.

Efter detta fick rektorerna göra Legoutmaning, sitta rygg mot rygg, med lika många likadana legobitar och de skulle sedan bygga en likadan figur. Kommunikation är viktigt och något vi arbetar med på skolan, så vi kunde koppla ihop det med kommunikation – hur lätt är det att prata så andra förstår?

IMG_0769

Sedan blev det marchmallowsutmaningen för all personal. Vet ni inte vad det går ut på se gärna denna film

Här ser ni en bild från dagen

Under två timmar fick sedan personalen prova på olika saker gällande programmering:

Vi gjorde ett stations system är alla fick vara med om alla stationer, ca 40 min på varje station. De första övningarna med Lego, programmera en kompis och sortera var under en station

  • Legoprogrammering
  • Programmera en kompis, händelsekort finns att hämta här under
  • Händelsekort, sorteringsringar och frukt och grönsaker.

   Download (PDF, 111KB)

  • Download (PDF, 1012KB)

  • Download (PDF, 4.02MB)

  • Följande Appar presenterades
  •  A.L.E.X.   ALEX
  • Lightboot, Lightbot
  • ScratchJR Scratch Jr Här är en liten film som en pedagog gjorde:

 

 • Vi besökte sidan http://bebras.se som egentligen är en tävling man kan göra men det finns roliga övningar att göra.

Vill ni veta mer om denna dag hör gärna av er till IKT pedagog Mia Moberg
mia.moberg@kungsbacka.se

God fortsättning på 2017…

Bratislava_New_Year_Fireworks… och välkommen till ett nytt spännande år med Kungsbacka delar!

Vi hoppas du laddat batterierna ordentligt och är nyfiken på vad Kungsbackas pedagoger hittar på framöver. Vi kan utlova reportage från alla delar av vårt stora verksamhetsområde, högt och lågt som berör förskole- och skolutveckling ur olika vinklar.

Våra IKT pedagoger har inlett vårterminen med raketfart. I veckan invigde en grupp skolverkets nya fina resurs för  kollegialt lärande inom området skolans digitalisering.

Det blev givande diskussioner samt uppgifter att ta sig an till nästa träfftillfälle. Gå väldigt gärna in och spana – kanske tillsammans med dina kollegor .
Du hittar allt här,    LÄRPORTALEN.

Vi startade med mellanmodulen – var börjar ni?

skolverket-larportal

I söder syns matematikpedagoger…

 

Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9.

Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat från Kungsbacka delar) finns adressen till Kungsbacka söders matematikprojekts egen blogg med mycket matnyttigt för både elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Läs och bli inspirerad!

______________________________________________________________________

Kungsbacka Söders matematikprojekt

Målet med projektet:

Med detta projekt vill vi utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Nå högre måluppfyllelse och möjlighet till goda baskunskaper. Vi vill även att eleverna ska uppfatta matematikämnet som ett lustfyllt ämne som bidrar till en vilja att eleverna tar ett allt större ansvar för sin egen kunskapsutveckling. En annan viktig del av projektet är att inspirera pedagogerna vi möter till att reflektera mer över sin egen undervisning, arbeta systematiskt med den formativa praktiken samt våga släppa matematikboken och i stället se den som ett verktyg bland alla andra. Att arbeta med alla matematiska förmågor i fokus och tänka på vikten av hur man ställer frågor till eleverna för att föra deras resonemang framåt. Detta projekt varar i 1,5 år men vi hoppas att det ska sprida ringar på vattnet och fortsätta i andra delar av kommunen.

Vilka är vi:

Åsa Öhrnell som har bakgrund som förstelärare i matematik i Mölndals Kommun där hon använde sig mycket av kollaborativt lärande som hon också har föreläst om.

Marie Nemhed Gustafsson som har bakgrund som förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs Kommun samt som handledare i skolverkets stora matematiksatsning ”matematiklyftet”. Marie har också erfarenhet av två andra matematikprojekt som finansierats av skolverket varav hon var projektledare i det andra projektet.

Projektet stöttas och finansieras av Kungsbacka Söder, år 6-9. Kungsbacka Söder består av fyra högstadieskolor, Åsaskolan med rektor Ulrika Jansson, Smedingeskolan med rektor Catarina Molin, Åsa Gårdsskolan med rektor Carina Larsson samt Frillesåsskolan med rektor Johan Rasmusson. Dessa fyra rektorer ger Marie och Åsa de förutsättningar som krävs när det gäller att organisera verksamheten så att tid finns att möta lärarna och de elever som ingår i projektet för att nå den framgång vi alla önskar med projektet.

I projektet ingår cirka 25 matematiklärare samt en åldersgrupp på varje skola som vi arbetar intensivt med.

Bakom oss har vi även stöd av Nationellt centrum för matematikutbildning, Johan Häggström samt Kungsbacka Kommuns utvecklingsenhet inom matematik, Marie Utterberg.

 

Upplägget:

Vi arbetar med en åldersgrupp på varje skola och då tillsammans med befintliga pedagoger. Vi är med dessa elever på alla deras matematiklektioner under en sammanhängande period på sex veckor. Vi möter matematikpedagogerna en gång i veckan under dessa veckor för att arbeta med deras inre arbete kollegialt och individuellt. Vi fortsätter att träffa dessa pedagoger även när vi befinner oss på nästa skola, under cirka en gång i månaden för att stötta upp och följa deras resa samt ge dem ny input som inspirerar till att arbeta mer formativt och mer proaktivt. Vid dessa tillfällen planerar, genomför och utvärderar de lektioner med oss som handledare, allt för att bidra till en medveten kompetens. När vi lämnar skolan fortsätter pedagogerna att arbeta med eleverna enligt den struktur som är tänkt. Vi kommer att vara på varje skola sammanlagt intensivt under 13 veckor.

 

 

Hur undervisar vi:

Vi väljer tillsammans med befintliga pedagoger vilket matematikområde vi ska fokusera på när vi är där för att sedan välja ett annat område nästa gång vi kommer dit. Vi kartlägger vad eleverna kan inom detta område och skapar lärandeobjekt därefter. Vi tittar då på kritiska aspekter och utformar lektioner med dessa som grund. Varje lektion startar med en entryticket och avslutas med en exitticket för att hela tiden synliggöra vad eleverna kan och då veta hur vi lärare ska gå vidare inför nästa möte med eleven/eleverna. Eleverna har tre lektioner i veckan och dessa ska innehålla en problemlösningslektion, en lektion där eleven får färdighetsträna utefter sin egen individuella plan som gjorts tillsammans med läraren samt en lektion där fokus ligger på kommunikation och resonemang med eleven som lärresurs under formativa genomgångar som i sin tur bygger på begrepp och metoder.

Hur mäter vi detta:

Vi använder oss av datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter, självskattning, tester med mera. I början av projektet för vi en studie som vi sedan jämför med samma studie efter projektet. Vi utvärderar projektet systematiskt genom en kvalitativ aktionsforskning som mynnar ut i en forskningsrapport. Vi granskar nationella prov och jämför dessa med andra klasser i samma åldersgrupp i Kungsbacka samt med övriga Sverige. Viktigt är att mäta utvecklingen av lärandet på individnivå hos den enskilda eleven men också hos pedagogen.

Till sist …

På kort sikt ser vi att projektet kommer att resultera i högre resultat på individnivå. På lång sikt är målsättningen en öka måluppfyllelsen inom matematikämnet inom Pe söder och att få fram ett resultat som kommer fler högstadieskolor i kommunen tillgodo.

/ Åsa och Marie samt Kungsbacka Söder 6-9

soders-matematikpedagoger-1

 

Vi har en egen blogg där vi lägger in nytt kontinuerligt.

Vi är Söders matematikpedagoger Marie Gustafsson och Åsa Öhrnell. Tanken med denna blogg är att synliggöra lärandet för både pedagoger, elever, föräldrar och övrig omvärld. Den ska vara ett levande ansikte utåt för de fem nyckelstrategierna i undervisningen, det vill säga att, tydliggöra målen, synliggöra lärandet, återkoppla, använda kamraterna som lärresurser samt arbeta med den metakognitiva förmågan och då hela tiden med de matematiska förmågorna i fokus. Syftet är också att vara en inspiration för andra.

Här lägger vi ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer och annat som kan inspirera dig att vilja följa just denna sida.

Efter ni har läst detta titta gärna in på fliken ”Kungsbacka Söders matematikprojekt” och läs om vad  vi arbetar med i Kungsbacka Söder.

/ Åsa och Marie (Kungsbacka söders matematikpedagoger)

Besök oss gärna här.

www.sodersmatematikpedagoger.se

 

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid.

Skoldatateket 1

Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras arbetssätt. Vi kände att vi fick med oss mycket i bagaget såsom tips på utbildningsinsatser och tankar kring hur vi i Kungsbacka kan utveckla våra insatser.

Övrig tid spenderade vi på #SETT utställning. Det fanns många montrar med utställare där vi sökte nyheter kring specialpedagogik och IKT. Det vi fastnade för var bland annat;

 • Dacuda Pocket Scan

Dacuda Pocket Scan är en handscanner där man lätt kan scanna en text och få den uppläst. Ett bra alternativ till andra scanner-appar. Den fungerar både till Pc och iPad. Fungerar med vår molntjänst Office 365.

Skoldatateket 2

 

 • Oribi Writer

Oribi som står bakom Stava Rex och Spell Right släpper nu sitt nya skrivverktyg Oribi Writer. Appen fungerar som en egen ordbehandlare och innehåller en helt unik rättstavningsfunktion och grammatikkontroll. Den är under utveckling.

Skoldatateket 3

 • Vi besökte även Optolexia som utvecklad en metod, byggt på forskning som visar att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter tar sig uttryck i avvikande ögonrörelse vid läsning. Optolexia erbjuder en helt ny typ av screening av dyslexi för elever i åk 1-3.

Skoldatateket 4

 • Mässan genomsyrades av programmering av olika slag. Det byggdes banor och det rullades bollar både här och där.

Skoldatateket 5

Vi känner att besöket har gett oss mycket både kring Skoldatatek och nyheter.

Skoldatateket utvald bild

Helen, Martina och Camilla

Vill ni veta mer?  Kontakta skoldatateket på skoldatateket@kungsbacka.se

Vinn en IKT pedagog för en dag – minns ni tävlingen?

Vinnare av tävling “Vinn en IKT-pedagog för en dag” var Jennie som arbetar på Hede förskola i pedagogisk enhet centrum.

Så kom äntligen dagen när Jennie skulle får sitt pris. Hon hade i förväg fått önska vad hon ville ha hjälp med och sitt fina pris delade hon med sin kollega Linda. Jennie jobbar just nu på en avdelning där barnen är 1 – 3 år gamla. De arbetar mycket med språket med hjälp av de populära figurerna i Babblarna. Det blev en förmiddag där vi pratade om den pedagogiska vinsten med att arbeta med QR koder och sedan tillverkade vi flera med av appen CloudQr. Jag hade även med mig en green screen och gick också igenom appen Green screen do Ink och tillsammans kunde vi flytta oss i tid och rum. Till sist hade vi en lite koll på Smartboarden– vad vi kan göra med den tillsammans med små barn.

Detta var ett uppskatta pris både av pristagaren och av mig som fick äran att dela ut priset.

babblarna

Babblarna

 

Foto: Mia Moberg

Tycker ni att vi ska ha en ny tävling på Kungsbacka delar?

Kommentera gärna!

Mia Moberg

IKT pedagog

Entreprenöriellt lärande – Dokumentation av FiFFiGT!

Förskolans filmfestival FiFFiGt! är bara en del av en större utbildningsinsats som vi kallar Filma Jämnt. Grunden för utbildningen är att förskolepedagoger får gå en utbildning som sträcker sig över fem månader och där vi har 4 heldagar med föreläsningar och workshops. Ytterligare en aspekt är att vi vill involvera andra än förskolepepedagogerna och de barngrupper de jobbar med. Nytt för i år var att vi fick hjälp med att dokumentera FiFFiGT! av ett gäng elever från Tingbergsskolan. Här kommer ett litet reportage och en film från dem:

Kungsbacka kommuns förskolor hade 160317 filmfestivalen FiFFiGT! på Facklan i Kungsbacka. Fem elever i årskurs 1 på Tingbergsskolan blev inbjudna att ta kort, filma, och intervjua elever, pedagoger, vårdnadshavare och andra inbjudna under denna förmiddag. Våra elever på Tingbergsskolan fick var sin iPad att använda under dagen och en fast iPad för sittande intervjuer. Alla iPads bilder och filmer samlades in och klipptes ihop av mig Jessica Nordlund IKT-Ped på Tingbergsskolan.