Rss

Archives for : Kompetensutveckling reportage

Makerspace på Varlaskolan

Varlaskolans lärare och elever som arbetar med profilen teknik anordnade ett makerspace, under en onsdag eftermiddag i februari för andra pedagoger i kommunen.  

Här kommer ett reportage från en av eleverna.

Vi har jobbat med olika maskiner som är både lätta och mer komplicerade, som maskinen Motbot Block som låter eleverna skapa robotar med hjul och sensorer.

Vi började med så kallad block programmering i verktyget  Scratch i år 7,  för att få ett tänk om hur allt kommer fungera i programmering. Scratch fungerar att man helt enkelt skapar program med pusselbitar/block. Makeblock är också uppbyggt av pusselbitar/block så då var vi insatta hur det fungerade. Dessa är väldigt enkla men ger en bra början till de kommande programspråken man kan lära sig.

http://www.makeblock.com/

Vi har även startat upp programmet Unity som är ett fantastiskt programspråk, som låter bara fantasin sätta gränser. Dock så grävs det en bra dator då en i5 är att rekommendera.

Vi jobbar även med Aruduino som är ett kretskort som kan styra bl.a. både ljud och lampor. Man söka på Youtube och hitta riktigt kola projekt.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Arduino

https://www.kjell.com/se/fraga-kjell/teman/kom-igang-med-arduino

Med en Aruduino får vi även med oss en stor bok där vi skriver kod själva. Men man kan även snabbt hitta vad som kan ha gått fel i programmeringen och hitta lösningar i boken.

https://www.arduino.cc/

Vi visade även upp skolans 3D-printer här jobbar vi i ett program som heter Tinkercad som vi starkt rekommenderar, där du bygger med olika former och sedan är det bara att printa ut detta via ett SD-Kort.

https://www.tinkercad.com/

Sidor som är bra för elever att börja på.

http://www.koda.nu/

https://scratch.mit.edu/

https://code.org/

https://hourofcode.com/nz/sv

https://studio.code.org/flappy/1

Av Oscar 8T1 Varlaskolan

Vill ni veta mer kontakta:

Erik Hamresand

erik.hamresand@kungsbacka.se

Kungsbacka Söders matematikprojekt

En klassisk lektion men väldigt effektfull. Man vet heller aldrig vad den för med sig.

Idag plockades en gammal klassiker fram i en årskurs 6. Det var skala som skulle behandlas och de begrepp och innehåll vi ville att de skulle få med sig var:

 • Kongruens
 • Likformighet
 • Mäta
 • Uppskatta
 • Enhetsomvandling
 • Problemlösning
 • Tabell
 • Använda en skala

 

Det vi strävar efter är att eleverna får till ett samtal mellan varandra istället för att hela tiden vända sig till läraren för att få bekräftelse på rätt svar. Placeringen i klassrummet blev denna dag en cirkel så alla kunde se och höra varandra. Efter en kortare genomgång på kongruenta och likformiga figurer frågar vi: Är alla kongruenta föremål också är likformiga? Är alla likformiga figurer också kongruenta?

Vi lägger ut några leksaksbilar mitt på bordet och frågar: Hur långa är bilarna i verkligheten? Eleverna diskuterar en stund med varandra, någon tycker vi ska titta på Google för att få reda på hur långa de är i verkligheten, då kan man ju också räkna ut skalan (detta har vi gjort en annan lektion). Någon upptäcker att det står något under bilarna 1/43, betyder det skala 1:43 frågar någon. Eleverna enas att så är nog fallet och delas in i grupper om tre. Eleverna sätter igång att mäta och göra sina beräkningar men först får de diskutera en kvalificerad gissning per grupp hur långa bilarna egentligen är. Här var det roligt att höra deras gissningar men också motiveringarna till desamma. ”Kan den vara 4 meter lång?, det är ju hela rummet! Grupperna fyller sedan i en gemensam tabell på whiteboarden där deras bilmått på de olika bilarna fylls i. Vi lyfter sedan vilken enhet som är att föredra i redovisning.

Nu är gruppen redo för nästa objekt, barbiedockorna. Hur lång är barbiedockan i verkligheten? Eleverna börjar nu titta på dockan för att hitta någon skala men finner ingen. De diskuterar vidare hur de nu ska göra. -Nu passar det med att titta på google för att jämföra med en vanlig kvinna. -Men vi behöver inte det vi har ju såna i klassrummet redan!

Hur ska ni använda er av oss menar ni? – Vi kan ju mäta hur långa ni är och hur lång dockan är, så får vi skalan. Så gör de och får fram 170 cm på människan och 30 cm på dockan. Vad gör vi nu då? – Vi måste få reda på hur många dockor det får plats i hennes längd. Det blev en division av det och en annan grupp använde dockan för att räkna hur många det fick plats på oss. Nu hade alla en skala att gå efter, skala 1:6. Nu fick grupperna i uppgift att i tabellen fylla i hur långa fötterna på en vuxen docka är, armlängden och midjemåttet.

–Såna fötter kan väl ingen ha. -Vi måste ha räknat fel!     

Slutligen för vi en diskussion om måtten på en vuxen barbiedocka, visar hur dockan skulle sett ut om den vore en vuxen och det kommer även en etisk diskussion kring barbiedockans existens i barns lek. Till sist slår vi fast att våra leksaksbilar är likformiga med riktiga bilar men barbiedockan inte är likformiga med kvinnor. Någon drar också slutsatsen -Men alla leksaksbilar är inte likformiga för de är påhittade.

Denna lektion är alltid lika intressant att genomföra, den är uppskattad av elever och alla fem matematiska förmågor övas. Dessutom kommer andra diskussioner fram såsom etik och kroppens anatomi. Verkligen att rekommendera för den som har lust.

Vi vill synliggöra lärandet, återkoppla, använda kamraterna som lärrsurser samt arbeta med den metakognitiva förmågan att då hela tiden med de matematiska förmågorna i fokus.

Mer om projektet

 I Kungsbacka Söders matematikprojekt ingår fyra högstadieskolor, Åsaskolan, Smedingeskolan, Åsa Gårdsskolan och Frillesåsskolan. Cirka 25 matematiklärare omfattas. samt en åldersgrupp på varje skola som man arbetar intensivt med. Projektet startade i augusti 2016 och pågår hela 2017. 

Åsa Öhrnell har arbetat som som förstelärare i matematik i Mölndals kommun. Där använde hon sig mycket av kollaborativt lärande och har föreläst om ämnet.

Marie Nemhed Gustafsson  har varit förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs kommun och handledare i Skolverkets  matematiksatsning ”matematiklyftet”. Hon har också varit projektledare i andra matematikprojekt som finansierats av Skolverket. 

Marie Nehmed Gustafsson
marie.nemhed-gustafsson@kungsbacka.se
Åsa Öhrnell
asa.ohrnell@kungsbacka.se

Läs mer på:

http://sodersmatematikpedagoger.se

Studiedag på Iseråsskolan – introduktion i programmering

Scratch Jr

Vi startade terminen med en gemensam utbildningsdag för all personal. Det skulle bli en introduktion i programmering.

Om jag säger programmering –  vad tänker du på? Så startade vi dagen på Iseråsskolan.

Efter det berättade varför vi ska lära eleverna om programmering och vad det innebär. Vi visade på den nya nationella IKT stategi som vi vet kommer snart och där programmering inte kommer bli något eget ämne, men kommer ingå i framför allt matematiken och tekniken. Men även att man lätt kan koppla programmering till andra ämnen i skolan som exempelvis svenska.

Efter detta fick rektorerna göra Legoutmaning, sitta rygg mot rygg, med lika många likadana legobitar och de skulle sedan bygga en likadan figur. Kommunikation är viktigt och något vi arbetar med på skolan, så vi kunde koppla ihop det med kommunikation – hur lätt är det att prata så andra förstår?

IMG_0769

Sedan blev det marchmallowsutmaningen för all personal. Vet ni inte vad det går ut på se gärna denna film

Här ser ni en bild från dagen

Under två timmar fick sedan personalen prova på olika saker gällande programmering:

Vi gjorde ett stations system är alla fick vara med om alla stationer, ca 40 min på varje station. De första övningarna med Lego, programmera en kompis och sortera var under en station

  • Legoprogrammering
  • Programmera en kompis, händelsekort finns att hämta här under
  • Händelsekort, sorteringsringar och frukt och grönsaker.

   Download (PDF, 111KB)

  • Download (PDF, 1012KB)

  • Download (PDF, 4.02MB)

  • Följande Appar presenterades
  •  A.L.E.X.   ALEX
  • Lightboot, Lightbot
  • ScratchJR Scratch Jr Här är en liten film som en pedagog gjorde:

 

 • Vi besökte sidan http://bebras.se som egentligen är en tävling man kan göra men det finns roliga övningar att göra.

Vill ni veta mer om denna dag hör gärna av er till IKT pedagog Mia Moberg
mia.moberg@kungsbacka.se

God fortsättning på 2017…

Bratislava_New_Year_Fireworks… och välkommen till ett nytt spännande år med Kungsbacka delar!

Vi hoppas du laddat batterierna ordentligt och är nyfiken på vad Kungsbackas pedagoger hittar på framöver. Vi kan utlova reportage från alla delar av vårt stora verksamhetsområde, högt och lågt som berör förskole- och skolutveckling ur olika vinklar.

Våra IKT pedagoger har inlett vårterminen med raketfart. I veckan invigde en grupp skolverkets nya fina resurs för  kollegialt lärande inom området skolans digitalisering.

Det blev givande diskussioner samt uppgifter att ta sig an till nästa träfftillfälle. Gå väldigt gärna in och spana – kanske tillsammans med dina kollegor .
Du hittar allt här,    LÄRPORTALEN.

Vi startade med mellanmodulen – var börjar ni?

skolverket-larportal

I söder syns matematikpedagoger…

 

Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9.

Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat från Kungsbacka delar) finns adressen till Kungsbacka söders matematikprojekts egen blogg med mycket matnyttigt för både elever, pedagoger och vårdnadshavare.

Läs och bli inspirerad!

______________________________________________________________________

Kungsbacka Söders matematikprojekt

Målet med projektet:

Med detta projekt vill vi utveckla matematikundervisningen för elever i årskurs 6-9. Nå högre måluppfyllelse och möjlighet till goda baskunskaper. Vi vill även att eleverna ska uppfatta matematikämnet som ett lustfyllt ämne som bidrar till en vilja att eleverna tar ett allt större ansvar för sin egen kunskapsutveckling. En annan viktig del av projektet är att inspirera pedagogerna vi möter till att reflektera mer över sin egen undervisning, arbeta systematiskt med den formativa praktiken samt våga släppa matematikboken och i stället se den som ett verktyg bland alla andra. Att arbeta med alla matematiska förmågor i fokus och tänka på vikten av hur man ställer frågor till eleverna för att föra deras resonemang framåt. Detta projekt varar i 1,5 år men vi hoppas att det ska sprida ringar på vattnet och fortsätta i andra delar av kommunen.

Vilka är vi:

Åsa Öhrnell som har bakgrund som förstelärare i matematik i Mölndals Kommun där hon använde sig mycket av kollaborativt lärande som hon också har föreläst om.

Marie Nemhed Gustafsson som har bakgrund som förstelärare i bedömning för lärande i Varbergs Kommun samt som handledare i skolverkets stora matematiksatsning ”matematiklyftet”. Marie har också erfarenhet av två andra matematikprojekt som finansierats av skolverket varav hon var projektledare i det andra projektet.

Projektet stöttas och finansieras av Kungsbacka Söder, år 6-9. Kungsbacka Söder består av fyra högstadieskolor, Åsaskolan med rektor Ulrika Jansson, Smedingeskolan med rektor Catarina Molin, Åsa Gårdsskolan med rektor Carina Larsson samt Frillesåsskolan med rektor Johan Rasmusson. Dessa fyra rektorer ger Marie och Åsa de förutsättningar som krävs när det gäller att organisera verksamheten så att tid finns att möta lärarna och de elever som ingår i projektet för att nå den framgång vi alla önskar med projektet.

I projektet ingår cirka 25 matematiklärare samt en åldersgrupp på varje skola som vi arbetar intensivt med.

Bakom oss har vi även stöd av Nationellt centrum för matematikutbildning, Johan Häggström samt Kungsbacka Kommuns utvecklingsenhet inom matematik, Marie Utterberg.

 

Upplägget:

Vi arbetar med en åldersgrupp på varje skola och då tillsammans med befintliga pedagoger. Vi är med dessa elever på alla deras matematiklektioner under en sammanhängande period på sex veckor. Vi möter matematikpedagogerna en gång i veckan under dessa veckor för att arbeta med deras inre arbete kollegialt och individuellt. Vi fortsätter att träffa dessa pedagoger även när vi befinner oss på nästa skola, under cirka en gång i månaden för att stötta upp och följa deras resa samt ge dem ny input som inspirerar till att arbeta mer formativt och mer proaktivt. Vid dessa tillfällen planerar, genomför och utvärderar de lektioner med oss som handledare, allt för att bidra till en medveten kompetens. När vi lämnar skolan fortsätter pedagogerna att arbeta med eleverna enligt den struktur som är tänkt. Vi kommer att vara på varje skola sammanlagt intensivt under 13 veckor.

 

 

Hur undervisar vi:

Vi väljer tillsammans med befintliga pedagoger vilket matematikområde vi ska fokusera på när vi är där för att sedan välja ett annat område nästa gång vi kommer dit. Vi kartlägger vad eleverna kan inom detta område och skapar lärandeobjekt därefter. Vi tittar då på kritiska aspekter och utformar lektioner med dessa som grund. Varje lektion startar med en entryticket och avslutas med en exitticket för att hela tiden synliggöra vad eleverna kan och då veta hur vi lärare ska gå vidare inför nästa möte med eleven/eleverna. Eleverna har tre lektioner i veckan och dessa ska innehålla en problemlösningslektion, en lektion där eleven får färdighetsträna utefter sin egen individuella plan som gjorts tillsammans med läraren samt en lektion där fokus ligger på kommunikation och resonemang med eleven som lärresurs under formativa genomgångar som i sin tur bygger på begrepp och metoder.

Hur mäter vi detta:

Vi använder oss av datainsamlingsmetoder som intervjuer, enkäter, självskattning, tester med mera. I början av projektet för vi en studie som vi sedan jämför med samma studie efter projektet. Vi utvärderar projektet systematiskt genom en kvalitativ aktionsforskning som mynnar ut i en forskningsrapport. Vi granskar nationella prov och jämför dessa med andra klasser i samma åldersgrupp i Kungsbacka samt med övriga Sverige. Viktigt är att mäta utvecklingen av lärandet på individnivå hos den enskilda eleven men också hos pedagogen.

Till sist …

På kort sikt ser vi att projektet kommer att resultera i högre resultat på individnivå. På lång sikt är målsättningen en öka måluppfyllelsen inom matematikämnet inom Pe söder och att få fram ett resultat som kommer fler högstadieskolor i kommunen tillgodo.

/ Åsa och Marie samt Kungsbacka Söder 6-9

soders-matematikpedagoger-1

 

Vi har en egen blogg där vi lägger in nytt kontinuerligt.

Vi är Söders matematikpedagoger Marie Gustafsson och Åsa Öhrnell. Tanken med denna blogg är att synliggöra lärandet för både pedagoger, elever, föräldrar och övrig omvärld. Den ska vara ett levande ansikte utåt för de fem nyckelstrategierna i undervisningen, det vill säga att, tydliggöra målen, synliggöra lärandet, återkoppla, använda kamraterna som lärresurser samt arbeta med den metakognitiva förmågan och då hela tiden med de matematiska förmågorna i fokus. Syftet är också att vara en inspiration för andra.

Här lägger vi ut planeringar av lektioner inom alla matematikområden, tips, filmer, länkar, goda exempel på undervisningssituationer och annat som kan inspirera dig att vilja följa just denna sida.

Efter ni har läst detta titta gärna in på fliken ”Kungsbacka Söders matematikprojekt” och läs om vad  vi arbetar med i Kungsbacka Söder.

/ Åsa och Marie (Kungsbacka söders matematikpedagoger)

Besök oss gärna här.

www.sodersmatematikpedagoger.se

 

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid.

Skoldatateket 1

Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras arbetssätt. Vi kände att vi fick med oss mycket i bagaget såsom tips på utbildningsinsatser och tankar kring hur vi i Kungsbacka kan utveckla våra insatser.

Övrig tid spenderade vi på #SETT utställning. Det fanns många montrar med utställare där vi sökte nyheter kring specialpedagogik och IKT. Det vi fastnade för var bland annat;

 • Dacuda Pocket Scan

Dacuda Pocket Scan är en handscanner där man lätt kan scanna en text och få den uppläst. Ett bra alternativ till andra scanner-appar. Den fungerar både till Pc och iPad. Fungerar med vår molntjänst Office 365.

Skoldatateket 2

 

 • Oribi Writer

Oribi som står bakom Stava Rex och Spell Right släpper nu sitt nya skrivverktyg Oribi Writer. Appen fungerar som en egen ordbehandlare och innehåller en helt unik rättstavningsfunktion och grammatikkontroll. Den är under utveckling.

Skoldatateket 3

 • Vi besökte även Optolexia som utvecklad en metod, byggt på forskning som visar att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter tar sig uttryck i avvikande ögonrörelse vid läsning. Optolexia erbjuder en helt ny typ av screening av dyslexi för elever i åk 1-3.

Skoldatateket 4

 • Mässan genomsyrades av programmering av olika slag. Det byggdes banor och det rullades bollar både här och där.

Skoldatateket 5

Vi känner att besöket har gett oss mycket både kring Skoldatatek och nyheter.

Skoldatateket utvald bild

Helen, Martina och Camilla

Vill ni veta mer?  Kontakta skoldatateket på skoldatateket@kungsbacka.se

Vinn en IKT pedagog för en dag – minns ni tävlingen?

Vinnare av tävling “Vinn en IKT-pedagog för en dag” var Jennie som arbetar på Hede förskola i pedagogisk enhet centrum.

Så kom äntligen dagen när Jennie skulle får sitt pris. Hon hade i förväg fått önska vad hon ville ha hjälp med och sitt fina pris delade hon med sin kollega Linda. Jennie jobbar just nu på en avdelning där barnen är 1 – 3 år gamla. De arbetar mycket med språket med hjälp av de populära figurerna i Babblarna. Det blev en förmiddag där vi pratade om den pedagogiska vinsten med att arbeta med QR koder och sedan tillverkade vi flera med av appen CloudQr. Jag hade även med mig en green screen och gick också igenom appen Green screen do Ink och tillsammans kunde vi flytta oss i tid och rum. Till sist hade vi en lite koll på Smartboarden– vad vi kan göra med den tillsammans med små barn.

Detta var ett uppskatta pris både av pristagaren och av mig som fick äran att dela ut priset.

babblarna

Babblarna

 

Foto: Mia Moberg

Tycker ni att vi ska ha en ny tävling på Kungsbacka delar?

Kommentera gärna!

Mia Moberg

IKT pedagog

Entreprenöriellt lärande – Dokumentation av FiFFiGT!

Förskolans filmfestival FiFFiGt! är bara en del av en större utbildningsinsats som vi kallar Filma Jämnt. Grunden för utbildningen är att förskolepedagoger får gå en utbildning som sträcker sig över fem månader och där vi har 4 heldagar med föreläsningar och workshops. Ytterligare en aspekt är att vi vill involvera andra än förskolepepedagogerna och de barngrupper de jobbar med. Nytt för i år var att vi fick hjälp med att dokumentera FiFFiGT! av ett gäng elever från Tingbergsskolan. Här kommer ett litet reportage och en film från dem:

Kungsbacka kommuns förskolor hade 160317 filmfestivalen FiFFiGT! på Facklan i Kungsbacka. Fem elever i årskurs 1 på Tingbergsskolan blev inbjudna att ta kort, filma, och intervjua elever, pedagoger, vårdnadshavare och andra inbjudna under denna förmiddag. Våra elever på Tingbergsskolan fick var sin iPad att använda under dagen och en fast iPad för sittande intervjuer. Alla iPads bilder och filmer samlades in och klipptes ihop av mig Jessica Nordlund IKT-Ped på Tingbergsskolan.

Mölnbacka lär tillsammans om Maker/programmering

Den 8 mars träffades 42 fantastiska förskolepedagoger Mölndal och Kungsbacka. för att vara med om en workshop i maker/programmering.

Dagens första uppgift var att mingla under rubriken: Vad har du för förväntningar av dagen? Svaren jag hörde var bland annat: att få träffa och lära känna nya personer, att få lära sig något nytt och att ha kul ihop, och vad jag märkte så infriades alla de tre önskningarna.

Vi fick testa på att programmera både olika robotar exempelvis Bee -Bot, och Blue Bot.

Vi fick testa att bygga med Strawbees, som i slutet blev en tävling mellan tre olika grupper vem som kunde bygga längst på diagonalen.

Detta bildspel kräver JavaScript.

Men vi lärde oss även att programmera Makeymakey, och när man gör detta på rätt vis kan man bland annat spela på frukter eller spela på sig själv. Här under ser ni ett litet klipp från detta.

En utmanande förmiddag där man fick tänka nytt och utmanas tillsammans.

I slutet fick vi sammanfatta våra tankar och göra en planering:  Hur man skulle kunna arbeta med något av detta på vår egen förskola.

Vill ni veta mer om denna träff är ni välkomna att kontakta oss på kungsbackadelar@gmail.com

 

Nio resor – nio destinationer med lärandet i fokus!

Ett reportage om Lärarcoachning i Kungsbacka, direkt från avslutningen av vår senaste insats fredagen den fjärde mars 2016.

Våra deltagare hade för dagen förberett en stund var där publiken får följa processen från dag ett tills nu och vad som hänt i den egna praktiken.

Först får vi komma med till en av Kungsbackas förskolor. Vi upplever friden när ett akvarium på Youtube visas på projektorn till stillsam musik. Vi hör att en tidigare lite krånglig och svår grej nu är vardag och enkelt och förgyller barnens tidiga morgnar.

En grundad känsla hos flera av deltagarna var osäkerhet och rädsla i början på kursen. Ingången till att komma med har varit en stor vilja att lära mer. Många av deltagarna lyfter upplägget med personliga mål och djupintervjun innan som avgörande. Duktiga kursledare har gjort väldigt stor skillnad.

Fler exempel från den första redovisningen är användning av appen Bluefire Reader som ger möjligheten att låna böcker från biblioteket.
Vi fick se en trailer, Sagostund – en glimt från vardagen, om hur barnen upplevde detta i verksamheten. Slutorden från den här pedagogen;

Den här utbildningen, en av de absolut bästa jag varit på!

 

Flera av våra deltagare vittnar om hur mycket lärarcoachninginsatsen betytt för dem personligen. De lyfter en härlig, ostressad miljö och god stämning.
Egna mål är viktigt, för någon kunde iPaden göra skillnad när man känner att dator är lite svårt. Man har tagit tag i grundläggande kunskapsluckor och på allvar insett att – Det kommer aldrig mer att gå så långsamt som nu!

Någon känner att äntligen kan hon själv visa en liten film i barngruppen – tryggheten ökar med det där att koppla upp, fixa och ordna. Osynlig kunskap visar sig tydligt, nu hänger vi i och fortsätter. I nuet, i vardagen.

Här finns pedagogen som blev rekryterad till lärarcoachning av chefen, lite läskigt men det går ju. Nerverna spelar oss spratt, det kan vara pirrigt. Vi har deltagare som berättar om mycket svåra känslor av otrygghet och rädsla inför både kursen och inför vardagen i den egna verksamheten.

Egna gränser respekteras ofta inte och man står tillbaka för andra. Känslan av att nu efter kursen vara ”en som kan lite” hjälper till med självkänslan och ger ökad råg i ryggen i arbetet att gå vidare.

Nu får vi fler tips;

Smartboarden används till sagoläsning och målande med ”rörlig färg” (http://neave.com) till klassisk musik. Programvaran Smart notebook kan användas till mycket, namnsortering, skriva sina namn med mycket mera.

Man kan ha storsamling med appen Tinschool, det finns tankar på Storybird. Falling Stars är en annan app som kan rekommenderas.

Programmet går vidare. Språklärare berättar om ett projekt för träning av uttal, eleverna använder då Unikum och läser in ett stycke som blir till en ljudfil. Formativ bedömning inuti verktyget blir på detta sätt möjlig. Eleven läser in samma text vid flera tillfällen så man kan se utvecklingen.
Det går fint att fotografera dokument och publicera i Unikum så det blir tillgängligt för alla, detta sparar miljö och papper. Insikten att man kan lägga ut läxor och planeringar via blogg och lärlogg gör verksamheten mer transparent för både elever, kollegor och ledning. Man kan och ska visa sin utveckling!

Kursen var en glad överraskning, äntligen kan man känna sig kompetent. Jag kan ju nästan göra en liten bok om min egen utveckling.
Det lyser mot toppen…

 

Någon lyfter att svårigheten kan ligga i att sätta mål, det finns väldigt mycket spännande man vill utforska.

Det finns en vilja utveckla IKT inom idrottsämnet genom videoappar och videofilmning. Behov av en projektor till idrotten blev tydligt och gick att ordna. Några exempel från idrottssidan; använd appen Darfish express, där två parallella filmer visar utveckling av olika moment. Man använder QR koder för instruktionsfilmer i t.ex. redskapsgymnastik eller styrketräning. Det finns många kreativa sätt att visa övningar på, flera nya har utvecklats.

Just Dance finns på Youtube, används med projektor för gemensam dans i idrottshallen. Andra exempel är selfieorientering och verkstyget Kahoot som är bra till frågesport.
Härlig humörhöjare, kahoot.it. – vi fick pröva!

Redovisningen fortsätter med fantastisk reflektion om barn, elever och lärande. Vi kan ha olika ingångar. Kamratrespons och att man löser uppgifter på olika sätt hjälper oss i vårt lärande. Film kan hjälpa oss att reflektera.

På flera arbetsplatser har det kollegiala lärandet ökat.

Vi visar varandra vad vi gör, kul att se vad andra gör. Glädje inspirerar, vi löser uppgifter och visar varandra. Elever kan växa genom att få visa förmågor, många olika syns i de flesta arbeten.

 

En insikt:

Först när man själv berättar, beskriver muntligt vad man lärt sig – då vet man om man tagit till sig något.
Viktigt som pedagog innan jag skruvar vidare på min utveckling.  – Vad tycker eleverna?

Självreflektion och utvärdering blir naturliga ingredienser, här och nu är det primära. Kan vi utvärdera om lärandet ökar med hjälp av digitala redskap?

I musikundervisningen kan ljudinspelning användas för elevernas självreflektion. Man prövar tajming, spelar tillsammans, inser att hur man trodde att det lät kanske inte riktigt överensstämmer med verkligheten. Att som lärare se och höra alla elever kan genom infilmning bli möjligt. Detta kan också stödja möjligheterna att ge formativ bedömning till alla elever.

Appen Acapella går att göra fantastiskt roliga film och ljudinspelningar med.

Lärarcoachning ger möjlighet till djupdykning i egna arbetssätt och kunskaper;

Just känslan av möjlighet, tid och stöd känns lyxig. En härlig men ovan situation som ger utrymme för utforskande av de egna möjligheterna. Med insikt om hur enkla medel som Facetime och Skype kan ge kontakter som fungerar med omvärlden till och med utanför Sverige blir det mervärde för eleverna.


 

Detta till slut riktigt långa reportage ger bara en aning om allt stort som visades under dessa timmar.

Min allt överskuggande känsla som fyllde hjärtat med värme var – här har ett stort lärande ägt rum – och personlig utveckling på högsta nivå.
Tack alla delatagare för att ni delade med er av er resa!

TACK också till våra oerhört engagerade och kunniga IKT pedagoger för att ni än en gång gjorde det möjligt.

Med hela dagen i färskt minne – Åsa Blide Larsson
Utvecklingsledare Förskola & Grundskola
asa.blide-larsson@kungsbacka.se

Lärarcoachning 2016 deltagare