Kompetensutveckling reportage


  Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9. Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat […]

I söder syns matematikpedagoger…


Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid. Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras […]

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016
Förskolans filmfestival FiFFiGt! är bara en del av en större utbildningsinsats som vi kallar Filma Jämnt. Grunden för utbildningen är att förskolepedagoger får gå en utbildning som sträcker sig över fem månader och där vi har 4 heldagar med föreläsningar och workshops. Ytterligare en aspekt är att vi vill involvera andra […]

Entreprenöriellt lärande – Dokumentation av FiFFiGT!


Den 8 mars träffades 42 fantastiska förskolepedagoger Mölndal och Kungsbacka. för att vara med om en workshop i maker/programmering. Dagens första uppgift var att mingla under rubriken: Vad har du för förväntningar av dagen? Svaren jag hörde var bland annat: att få träffa och lära känna nya personer, att få […]

Mölnbacka lär tillsammans om Maker/programmering


1
Ett reportage om Lärarcoachning i Kungsbacka, direkt från avslutningen av vår senaste insats fredagen den fjärde mars 2016. Våra deltagare hade för dagen förberett en stund var där publiken får följa processen från dag ett tills nu och vad som hänt i den egna praktiken. Först får vi komma med […]

Nio resor – nio destinationer med lärandet i fokus!