Kungsbacka delar lärande


Hej Jörgen Näslund heter jag. Lärare och praktiksamordnare på Introduktionsprogrammen Elof Lindälvs Gymnasium. Jobbar med praktik och hemundervisning. Tema för delningsseminarium är: “Hur ordnar man en framtid åt ungdomar som inte klarar av att vara i skolan”. Hör gärna av er! Med vänlig hälsning   Jörgen Näslund Lärare, Praktiksamordnare   Introduktionsprogrammen […]

Kungsbacka DELARE – Jörgen Näslund


Annika Björnhall föreläser om sin studieresa till Nya Zeeland där hon besökte förskola och skolor för att se hur de arbetar med läs- och skrivinlärning. Mycket inspiration och kopplingar till läslyftet ges.  Annika är förskollärare med 20 års erfarenhet av att arbeta i förskoleklass. Hon handleder läslyftet i kommunen från […]

Kungsbacka DELARE – Annika Björnhall


… med korta eller längre inlägg som skapar möjlighet att få kontakt med några av våra vassaste föreläsare i Kungsbacka. Syftet med den här serien/kategorin är att ta tillvara alla fantastiska DELARE som anmälde sig och var i aktion under Kungsbacka – delar -lärande 11 maj i år. Vi låter […]

Nu startar en ny serie …