Pedagoghemsidor från Kungsbacka


En klassisk lektion men väldigt effektfull. Man vet heller aldrig vad den för med sig. Idag plockades en gammal klassiker fram i en årskurs 6. Det var skala som skulle behandlas och de begrepp och innehåll vi ville att de skulle få med sig var: Kongruens Likformighet Mäta Uppskatta Enhetsomvandling […]

Kungsbacka Söders matematikprojekt


  Pedagogisk enhet söder har satsat på ett större matematikprojekt riktat mot elever i årskurs 6-9. Som ett av våra inlägg i matematiktråden berättar här pedagogerna Marie Nemhed Gustafsson och Åsa Öhrnell om projektet och en del av arbetet som pågår. Längst ner i inlägget (samt så småningom även länkat […]

I söder syns matematikpedagoger…


I år fick evenemanget Hour of code större genomslag i Kungsbackas skolor än någonsin förut. Kungsbacka Delar har fått in ett flertal rapporter från olika skolor och åldrar där man i klassrummen testat att programmera. Här presenterar vi några goda exempel! Från Älvsåkersskolan skriver Stina: “Idag har vi kört Hour of […]

Hour of Code i Kungsbacka… för privata alternativet Skolutveckling Kungsbacka http://skolutvecklingkungsbacka.se/ Välkommen till #TeacherMeet torsdagen den 7/5 klockan 17.00 I vår ligger fokus på Entreprenöriellt lärande och hur vi förbereder vår verksamhet och elever för framtidens kompetenser och digitala förmågor. Som besökare får du chans att ladda upp med positiv energi genom att nätverka […]

Vi gör lite reklam …På Tingbergsskolans bibliotek arbetar vi med att spela in boktips som vi sedan lägger ut på många olika ställen. Youtube Tingbergsskolan Bibliotek, Twitter @NordlundJessica, Instagram TINGBSKOLBIBL, hemsida www.tingb-skolbibl.se, Facebook Tingbergsskolan Skolbibliotket. Just nu har vi Bokjury arbete med ett spår i taget. Senare i vår kommer vi att arbeta med […]

Tingbergsskolans bibliotek tipsar!