Rss

Archives for : Förskola

Robot Bee besöker Liljans förskola

Vårt prioriterade mål är att barnen ska lära sig mer om teknik.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar- Lpfö 98 Rev. 2016

Vi har frågat oss själva (pedagoger). Vad är teknik för dig? Vad är teknik för barn? Vi har haft givande och lärorika samtal med varandra.

I arbetslaget tog vi först reda på vad programmering/kodning är. Vi kom fram till att det handlar om att instruera en maskin eller en dator att utföra ett visst arbete. Exempelvis att använda Robot Bee. Hur får jag roboten att gå dit jag vill att den ska gå?

Programmering är ETT sätt att lära barnen att tänka kreativt och ha ett logiskt tänkande.

Barnen tränar matematik på ett annorlunda sätt, tänka utanför boxen och att utveckla olika strategier.

Språk och kommunikation är i fokus och barnen får en möjlighet att förklara/ diskutera, planera, samarbeta, räkna steg, pröva olika programmeringar och olika vägar för att komma till skatten.

Vi lär oss olika begrepp så som framåt, bakåt, höger, vänster, över, under. Barnen samarbetar och hjälper varandra, kommunicerar, samtalar och diskuterar med varandra.

Vi pedagoger bestämde oss för att introducera enkel programmering på ett lekfullt sätt, att använda Robot Bee. Barnen fick pröva att programmera BeeBot. Vi gick igenom olika begrepp så som höger, vänster, framåt, bakåt, över och under. Barnen prövade olika lösningar/ vägar för att komma till skatten. Barnen samarbetade och var lyhörda till varandras olika lösningar.

   

Barnen samarbetar och programmerar Robot Bee att gå till skatten.  Robot Bee navigerar sig framåt.

Programmering är ett nytt ämne för oss pedagoger och barn. Genom att våga, pröva och tillsammans med barnen utforska uppstod det lärorika och givande samtal och diskussioner.

Med de äldre barnen utvecklades Robot Bee till att barnen själva fick vara Robot Bee på gården. Ett barn fick vara Robot Bee och fick exempelvis starta vid gungorna. Det andra barnet fick i uppgift att programmera Robot Bee (kompisen) att gå till stugan där skatten låg. De äldre barnen skapade även en egen karta.

Vi har haft roligt med Robot Bee och lärt oss massor. Vi ser fram emot nästa gång vi får låna Robot Bee igen! 😊

Sylvia Pettersson

Lärare Förskola

 

 
 

Blue-Bot besöker Sandlyckans förskola

Vi på avdelningen Nyckelpigan har provat på att använda Blue-Bot, vi ville visa barnen hur man kan använda Blue-boten för att programmera roboten att utföra vissa saker. Tyvärr fick vi inte med de olika tillbehören vilket var synd, eftersom vi ville se hur barnen löste de olika uppgifterna med programmering genom parkoppling med Ipad.

Barnen visade ett stort intresse för roboten och ville gärna prova olika saker hur långt den kunde gå med mera.

Ett av barnen ville att den skulle gå till soffan, han funderade en stund hur många gånger han behöver trycka på Blue-boten för att den ska komma dit . Efter en stund kommer han på att han kan mäta med hjälp av fingermått han mäter med sina fingrar hur stor den är sedan mäter han på golvet och kommer fram till 18. Trycker 18 gånger och Blue-boten kommer ända fram till soffan!

Vi gjorde ett ark med geometriska former barnen fick samarbeta och komma överens om hur de skulle programmera Blue-boten för att den skulle nå sitt mål. Barnen byggde olika banor av kvadrater, vi tycker att det var ett bra sätt att få in både matematik samarbete och tekniska lösningar. Barnen lärde sig snabbt hur de skulle programmera och hjälpte varandra.

De äldsta barnen som är 5-6 år på avdelningen bredvid testade också på att programmera och det var ett uppskattat inslag i verksamheten.

Kopplingar till Lpfö 98

  • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar
  • Stimuleras och utmanas i sin matematiska utveckling
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och rum
  • Utvecklar sin förmåga att lyssna reflektera och ge utryck för egna uppfattningar och försöker att förstå andras perspektiv.

Madeleine Karjalainen

Pedagog på Sandlyckans förskola

Bee-Bot på besök på Basunens förskola

Vi lånade en markerlåda med en Bee-Bot för att vi ville jobba med samarbete, matematik, programmering och teknik med barnen. Att använda en Bee-Bot var ett nytt inslag i förskolans vardag.

Barnen var väldigt intresserade och förstod snabbt hur de skulle programmera Bee-Boten så den skulle gå dit de ville. I början använde vi kartan och barnen samarbetade med varandra för att få Bee-Boten att komma dit de ville. De prövade olika vägar och olika programmeringar, de räknade och hjälpte varandra med olika lösningar.
Sista dagen så ville de att Bee-Boten skulle gå på Pokémon jakt. Vi klippte ut bilder på Pokémon och de byggde en bana av kapplastavar. Sedan var det dags för Bee-Boten att börja jaga. Det var inte helt enkelt att räkna ut hur många steg den skulle gå för att komma rätt. De upptäckte också att banan var tvungen att vara i raka linjer för att det skulle fungera för Bee-Boten. Återigen samarbetade barnen jättebra och de hade väldigt roligt.

Detta var ett enkelt sätt att prata om att samarbeta för att nå lösningar, att matematik är inblandat för att komma rätt med Bee-Boten och att man kan bygga olika robotar som man programmerar för att göra saker kom också upp. Bee-Boten var duktig på att jaga Pokémon tyckte barnen.

“Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”(Lpfö 98, rev.2016)/

Förskollärare Annica Palmer 

annica.palmer@kungsbacka.se

Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande.

Vad lärde vi oss?

Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn och pedagoger har fått upp ögonen för att tekniken inte är så svår, den finns runt omkring oss. Barnen använder nu begrepp såsom lutande planet, istället för backe och de använder hävstången till att lyfta stenen i skogen. I naturvetenskapen har pedagogerna blivit mer trygga i att lyfta fram inte bara biologin utan numera även fysik och kemi. Kunskapen har gett oss en trygghet att våga möta barnen i deras frågor och vi är mer nyfikna tillsammans. Vi har lärt oss att ställa frågor som leder till att barnen fördjupar sitt utforskande och undersökande. 

 

Vår studiecirkel:

En styrgrupp med olika kompetenser så som förskolechef, NT-utvecklare, specialpedagog och förskollärare, från olika förskolor, har bestämt innehållet utifrån ny forskning och litteratur i ämnet. Styrgruppen har tagit hänsyn till deltagarnas önskemål om innehåll. Vi har inte använt oss av ett färdigt koncept utan utformat varje termin utifrån de behov av nytt lärande vi upplevt bland deltagarna. Upplägget har varit två träffar/termin. Mellan träffarna har pedagogerna haft uppgifter att göra tillsammans med barnen som utgått från våra litteraturdiskussioner och vårt praktiska arbete. Eftersom vi kopplar praktik och teori så får lärandet en stor genomslagskraft och vi kan se och höra att det sker mycket lärande i naturvetenskap och teknik bland pedagoger och barn på förskolorna.

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att alla pedagoger på förskolorna ska ha kunskap och känna sig trygga inom barns lärande i NT. Lpfö98: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Syftet är att arbeta för att mer långsiktigt stödja, utveckla och bibehålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor. Vi ska stötta och lära av varandra mellan förskolorna.

Förskolemässan:

Genom sökta medel kunde vi gemensamt åka till Båstad där vi fick presentera vårt arbete kring naturvetenskap och teknik. Varje avdelning gjorde en digital presentation som uppvisade vad som gjorts med barnen och dess lärande. Den dokumenterade tekniken och naturvetenskapen visades även upp på en utställning. Återigen betonade pedagogerna vikten av det kollegiala lärandet. Alla deltagare erhöll varsitt intyg som ett bevis på att de nu fått på sig ”teknik/naturvetenskapliga-glasögon”.

 

Hålabäcks förskolor:

Allergiförskolan, Basunen, Blomstergatan, Britta-Lenas, Forsgläntan, Gårdskulla, Hammerö, Kokosnöten, och Villa Emilia.

 

Genom Veronica Ferm specialpedagog och Anne-Charlotte Siira NT-utvecklare i Kungsbacka

Bee-Bot på besök på Prästgårdsängens förskola

Vi arbetar med tema språk på vår förskola och fick möjlighet att låna en Bee-Bot. Vi introducerade Bee-Bot genom att prata om flera olika begrepp såsom programmering, robot, att det är vi som styr etc… Vi drog även paralleller till verkligheten och kom fram till att det är mycket som vi styr med våra hjärnor, programmering. Sedan fick barnen prova hur den funkade.

Med hjälp av olika symboler samarbetade barnen kring hur Bee-Bot skulle programmeras för att komma till målet. Barnen placerade ut dessa och styrde roboten med knapparna på ryggen. Ibland blev det rätt och ibland blev det mindre rätt. Då hjälptes barnen åt hur Bee-Bot skulle styras för att komma ända fram.

Barnen tog även hjälp av kaplastavar för att lättare se vilken väg Bee-Bot skulle gå. Med kartan som ingick i makerlådan gick Bee-Bot på skattjakt. Barnen hjälptes åt att räkna steg, vi pratade om höger och vänster etc.. Barnen gillade att arbetade med Bee-Bot, eller ”biis” som de kallade den!

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar (Lpfö 98, rev. 2016)
/Tina Westberg, förskollärare på Prästgårdsängens förskola

Bee bot på besök hos oss på Kolla parkstads förskola

Just nu på förskolan arbetar vi med matematik i fokus och jag kände att bee  boten kunde ge barnen chans till många matematiska begrepp i utforskandet. Barnen på min hemvist är mellan ett och två år.

För att barnen skulle få chans att lära känna materialet (bee boten) fick de till en början fritt programmera bee boten, trycka på de olika knapparna för att se vad som händer. Snabbt fångades deras intresse och vi började arbeta med bee boten genom små uppdrag. Bee boten skulle komma fram till Bibbi. Barnen fick planera ut Bibbi på golvet och vi fick klura tillsammans hur bee boten skulle nå Bibbi.

Senare i arbetet med bee boten lade vi till en karta med endast kvadrater samt att barnen fick använda sig av pilar denna gång. Detta för att kunna se vilka knappar som skulle användas för att komma fram. Denna gång var Bibbi placerad i en ruta.

Arbetet med bee boten har gett oss många roliga och lärorika stunder. Främst med fokus på matematik då tal, antal, lägesbegrepp och problemlösning används.

/ Beatrice Hansen, Förskollärare på Kolla Parkstads förskola

Bee Bot på Britta Lenas förskola

Vi har haft möjlighet att låna en Makerlåda med Bee-bot. Vi hade redan använt Bee-bot appen ett tag innan vi lånade makerlådan. Vi lånade roboten och introducerade den sedan på en samling.

Vi använde kartan som kom med för att Bee-bot skulle lösa olika uppdrag. Genom att använda uppdragskorten som kom med lådan kunde barnen göra olika uppdrag själva. Barnen var så duktiga!

Barnen har tyckt det varit så roligt och enkelt att jobba med programmering. Jag ska fortsätta arbeta med programmering, på olika sätt och vi har nu lånad ännu en låda, denna gång med Blue Bot.

Linda Ödmo

 

BeeBot på Björkris förskola

Vad skrev vi till föräldrarna ?

Hej,

denna veckan har vi fått bekanta oss med vår nya vän BeeBot. BeeBot är en liten robot som ser ut som ett bi. Man använder knapparna på den för att programmera hur den ska röra sig. 

Vi introducerade denna genom att låta barnen vara våra robotar som vi styrde genom att måla pilar som visade deras riktning. 

Barnen klurade ut detta hur fort som helst och hade inga problem att flytta över programmeringen till BeeBoten. 

Vi placerade ut en stor diamant på en karta. På kartan finns ett rutnät som hjälper barnen att räkna hur många gånger de ska trycka på respektive riktning för att den ska ta sig dit som diamanten var. Vi var så imponerade av barnen som löste detta galant. 

Vi har lånat BeeBoten av något som kallas Skoldatateket och får ha den i 4 veckor. Så arbetet fortsätter. Detta är det vi kallar programmering på förskolenivå!! 

Linda Almqvist och Enisa Kasumi , Matisse, Björkris förskola, mars 2017

Reflektioner

Först bekantade vi vuxna oss med BeeBot, hur den fungerade och rörde sig. Detta är inte  alltid viktigt då man kan göra upptäckter och utforskande aktiviteter med barnen men i detta fallet ville vi ha en grundkunskap i detta.

Barnen som har arbetat med BeeBot är födda 2011 och 2012. Vi har två barn som har stöd i form av bildstöd och när vi la ut en bildserie med hjälp av korten som följde med i lådan så klarade dem av att programmera. De var riktigt snabba och tryckte på rätt knapp hela tiden. Vi valde att lägga upp hela bildserien men att plocka bort korten allt eftersom dem tryckt.

Barnen i vår barngrupp har kunnat välja BeeBot som aktivitet under dessa veckor. De har använt skattkartan och placerat ut en diamant som de skall köra till. De har också gått på bokstavsjakt och samlat bokstäver på kartan.

Vi har kunnat väva in begrepp som över, under, höger, vänster. Barnen har samarbetat, samtalat, utforskat och haft en riktig kul tid med BeeBot. Vi vuxna har valt att vara delaktiga i arbetet och arbetar med att ge stöd i form av socialt, emotionellt och kognitivt stöd utifrån de relationella förhållningssätt som är vår grund.

 

Flerspråkig språkutveckling i förskolan

Projekt ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”

Hurra för flerspråkigheten

Tänk att födas och att få växa upp med två och kanske till och med fler språk. Du kanske har en mamma som jobbar på AstraZenica som tog familjen hit från England, en pappa som fått ett snickerijobb på ett bygge och tagit hit familjen från Polen. Eller är du familjen som fick fly från Syrien till Sverige för att få leva.

Oavsett var vi kommer ifrån och vilka orsakerna är till att Kungsbacka idag består av människor från en stor del av världen, så är det en resurs som vi borde ta tillvara på. Sverige är ett litet land med ett språk som endast talas här, därför är det en tillgång att kunna behärska flera språk. De flesta länder i världen är flerspråkiga, vilket ställer än större krav, samtidigt som det ger oss möjligheter. Språk och kunskap om kultur behövs inom arbetsmarknaden både i Kungsbacka och i världen och är även något vi har nytta av när vi reser eller möter människor från andra länder.

För att ta tillvara på denna kunskap, är det därför viktigt att vi börjar med de allra minsta barnen. All forskning visar att stimuleras barnets modersmål, så underlättar detta även inlärningen av det svenska språket.

För förskolan ligger det som mål i uppdraget att flerspråkiga barn ska känna delaktighet i sin egen kultur. De som har annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

Rapporter från Skolinspektionen visar att variationen är stor när det gäller både kunskapen om hur man kan jobba flerspråkigt och att kartläggningen av barnens språk när de börjar förskolan är bristfällig. Bland barn som är födda i Sverige med annat modersmål finns det ibland ingen kunskap om detta på förskolan.

Hur ska vi jobba flerspråkigt på förskolan?

I Kungsbacka pågår just nu ett projekt som kallas ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”. Detta är en del i ett stort förändringsarbete som just nu pågår kring hur man ska jobba med modersmålsstödet. Projektet syftar till att hjälpa förskolan att hitta nya vägar för att jobba flerspråkigt utifrån ett litterärt synsätt. I projektet har vi undersökt vilken flerspråkig litteratur som finns inom folkbibliotek/skolbibliotek och förskola/förskoleklass i Kungsbacka och hur man jobbar med den. Synsättet är interkulturellt, vilket innebär att varje människa är unik och att vi möter olika kulturer och språk med respekt och ser dem som viktiga. Modersmålslärarna stödjer arbetet med modersmål för barnen på våra förskolor tillsammans med förskolepersonalen. Till hösten förändras modersmålsstödet och detta projekt en del i den förändringen. I projektet fokuserar vi på hur litteratur i den dagliga verksamheten kan bidra till att utveckla förespråkiga barns modersmål.

I vår har vi som pilotprojekt en testförskola, Villa Emilia avdelning Grandi Menti, en testförskoleklass, Hajen på Hedeskolan och öppna förskolan i Frillesås. Vi kommer dessutom att testa av några idéer på fler förskolor.  Mer information om projektet kommer.

Marita Helander projektledare ”Flerspråkig språkutveckling i förskolan”

 

 

 

 

Luciafirande med hjälp av green screen

På Dannebacka förskola har de haft ett projekt under en längre tid att spela in luciatåget med hjälp av green screen. Barnen oavsett ålder får vara med och agera och alla får vara med och spela upp för sina kompisar. På detta sätt så är barnen med när det är dags att visa upp luciatåget.

De använder ny teknik för att bevara traditionerna.
Här nedanför kan se två små filmer

Om ni vill veta mer hör gärna av er till dannebacka.forskola@kungsbacka.se