FritidshemFör: Förskola till åk 3 gymnasiet RadioAktiv är ett bra sätt att skapa intresse för teknik och media samtidigt som eleverna får träna sin inneboende företagsamhet. Under en hel dag sänder en eller flera skolor live-radio från Göteborgs Närradiostation. FramtidsFrön organiserar arbetet kring RadioAktiv, som innefattar allt från tillstånd till […]

RadioAktiv – ett exempel på hur man kan arbeta entreprenöriellt ...


Geometri är en del av matematikundervisningen som ofta innehåller en del praktiska moment. Det kan vara klippa, bygga och mäta. Hur kopplas detta till elevernas lärandemål? Och hur uppfattar eleverna denna koppling? Eftersom geometri är ett identifierat utvecklingsområde i vår kommun genomförs i vår två workshoppar i samarbete med Nationellt […]

Geometriundervisning – flera dimensioner