Fritidshem


Några av Kungsbackas skolor deltar i ett pilotprojekt för att utvärdera och utveckla analysverktyget LIKA framtaget av SKL. Verktyget ska hjälpa skolor och förskolor att utvärdera sin implementering av digitala verktyg och ge en handlingsplan för hur man går vidare i sin utveckling. En av av rektorerna som deltar; Ulrika […]

Uppstart av LIKA projektet – utvärdering av hur digitaliseringen ...


… bland de bästa i kommunen vad gäller studieresultat och modernitet. Välkomna till en dag då vi ska få lära känna och också fördjupa oss i de nya redskap skolans elever och pedagoger får tillgång till under hösten. Ja, så stod det på inbjudan till Furulidsskolans studiedag i startveckan inför […]

Furulidsskolan – ett galoppsprång närmare en skola…