Rss

Archives for : Skoldatateket – nyheter

Skoldatateket Omvärldsbevakar

En av Skoldatatekets uppgifter är att omvärldsbevaka och sprida information till pedagoger i kommunen. Vi vill gärna dela med oss av en webbplats som vi tror kan vara en resurs i arbetet med att stödja barn och ungdomar med ADHD. Materialet heter ADHD i skolan och har utvecklats i samarbete med ADHD Europa och en europeisk expertarbetsgrupp för medvetenhet om ADHD, European ADHD Awareness Taskforce.

Materialet består av 5 interaktiva böcker;

 • Tala om diagnos, hantering och behandling
 • Förbättra utbildning och studieteknik
 • Hantera beteende
 • Förbättra livskvalitet och sociala färdigheter
 • Presentation av arbetsgruppen

Till böckerna finns diskussionsguider och hjälpmedel för barn/elever i form av olika nedladdningsbara PDF:er.

ADHD Europa bildades 2008 och har drygt 20 medlemsorganisationer.

En svensk aktör inom ADHD Europa är riksföreningen Attention och de är en av drygt 20 medlemsorganisationerna i ADHD Europa, som bildades I april 2008. Målen för ADHD Europa är i princip desamma som Attentions:

 • Förbättra livskvalitén för personer och familjer med ADHD
 • Stärka dem så att de kan ta vara på sina rättigheter och möjligheter fullt ut

Vi har tittat på materialet i ADHD i skolan och hoppas att ni ska hitta något som stödjer eller inspirerar er i ert arbete.

 

 

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid.

Skoldatateket 1

Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras arbetssätt. Vi kände att vi fick med oss mycket i bagaget såsom tips på utbildningsinsatser och tankar kring hur vi i Kungsbacka kan utveckla våra insatser.

Övrig tid spenderade vi på #SETT utställning. Det fanns många montrar med utställare där vi sökte nyheter kring specialpedagogik och IKT. Det vi fastnade för var bland annat;

 • Dacuda Pocket Scan

Dacuda Pocket Scan är en handscanner där man lätt kan scanna en text och få den uppläst. Ett bra alternativ till andra scanner-appar. Den fungerar både till Pc och iPad. Fungerar med vår molntjänst Office 365.

Skoldatateket 2

 

 • Oribi Writer

Oribi som står bakom Stava Rex och Spell Right släpper nu sitt nya skrivverktyg Oribi Writer. Appen fungerar som en egen ordbehandlare och innehåller en helt unik rättstavningsfunktion och grammatikkontroll. Den är under utveckling.

Skoldatateket 3

 • Vi besökte även Optolexia som utvecklad en metod, byggt på forskning som visar att dyslexi och läs- och skrivsvårigheter tar sig uttryck i avvikande ögonrörelse vid läsning. Optolexia erbjuder en helt ny typ av screening av dyslexi för elever i åk 1-3.

Skoldatateket 4

 • Mässan genomsyrades av programmering av olika slag. Det byggdes banor och det rullades bollar både här och där.

Skoldatateket 5

Vi känner att besöket har gett oss mycket både kring Skoldatatek och nyheter.

Skoldatateket utvald bild

Helen, Martina och Camilla

Vill ni veta mer?  Kontakta skoldatateket på skoldatateket@kungsbacka.se

Skoldatateket tipsar!

Specialpedagogiska skolmyndigheten har i veckan lanserat ett studiepaket på webben som stärker lärares kompetens i att anpassa verksamheten för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

studiepaket

Vi vill även tipsa om skriften arbeta med språkstörning i förskola och skola, även den utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skriften finns att ladda ner gratis i deras webshop.

språkstörning

Ny utvärdering av skoldatatek

Är du nyfiken på hur ett skoldatatek arbetar? Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har gjort en sammanställning av olika rapporter, över vilka förutsättningar som krävs för att skoldatateken ska bli framgångsrika och vilka effekter pedagoger upplever av skoldatatekens insatser.

“It i lärandet och alternativa verktyg tycks ge positiva effekter för elever och dess inlärning. Lärarna upplever att eleverna får ett ökat självförtroende, arbetar mer självständigt och arbetar med samma material som övriga elever. Sammantaget ger detta en inkluderande effekt, men förutsättningen är att kompetensutveckling för lärare, tillgängligheten till alternativa verktyg och it-support fungerar bra i kommunen.”(SPSM,2015)

Läs hela skriften här.

Har du frågor om hur skoldatateket i Kungsbacka kommun fungerar? Hör gärna av dig!

skoldatateket@kungsbacka.se

Skoldatateket tipsar!

Kunskapsplattans söktjänst är nu gratis!

Kunskapsplattan är ett webbaserat verktyg för att kunna söka efter appar, filtrerade efter årskurs, ämne, nyckelord och läroplan. Vill man ha hjälp med att skapa app-paket behöver man registrera sig för att skaffa ett konto men även detta är nu gratis.

Länk till Kunskapsplattan

Skoldatateket tipsar

Specialpedagogiska skolmyndigheten har kommit ut med ett nytt stödmaterial; Delaktighet – ett arbetssätt i skolan. Studier och uppföljningar visar att skolan tycks ha svårt att stödja delaktighet för elever med funktionsnedsättning. I stödmaterialet beskrivs en delaktighetsmodell som skapar struktur för att upptäcka delaktighet och bristande delaktighet.

Stödmaterialet finns att beställa eller ladda ner på:

http://www.spsm.se/sv/jag-vill/Kopa-laromedel/produkt/?OrderNumber=15303

Vill ni vara med och testa ut ett nytt matematikprogram?

Lära Mera söker skolor som vill vara med och pröva ut ett matematikprogram för elever 12-18 år med särskilda behov?

Mattekoden är ett webbbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever med särskilda behov. Programmet innehåller en rad adaptiva övningar som är ämnade att fokuserat träna centrala matematiska färdigheter, så som sifferuppfattning, talkamraten, mönsterförståelse. Mattekoden utgår från aktuell forskning gällande hur matematiska färdigheter utvecklas och lärs in. Samtliga övningar i träningsprogrammet är adaptiva, dvs. konstruerat så att svårighetsgraden i de olika övningarna kommer att anpassa sig efter elevens prestationer.

Klicka nedan för att anmäla intresse.
https://sv.surveymonkey.com/s/mattekoden

Matteportal ett nytt digitalt läromedel

Matteportal är en ny webbbaserad portal med matematikövningar. I dagsläget är den gratis och den är fri från reklam. I Matteportal finns övningar som motsvarar läroplanen för år 1-6.

matteportal 1

 

 

 

 

 

 

Både föräldrar och lärare kan skapa konton för att följa elevernas lärande, ta ut rapporter och dela ut läxor.

Matteportalen fungerar bra både på smartphones och ipads.

matteportal 2

Kika gärna vidare på http://www.matteportal.se

 

Skoldatateket tipsar om nya appar

NE Junior

Kungsbacka kommun har kommunlicens på Nationalencyklopedin (NE). Uppslagsverket finns som app och det har nu kommit 6 nya appar som riktar sig mot förskola och F- 3. När du laddat ner appen loggar du in med ditt personliga inlogg som du skapar när du är inloggad på NE.se på skolans nätverk. För förskolan finns apparna:

 • Pussla

pussla

 • Sortera och räkna

sortera och räkna

 

Och för F-3

 • Berätta

berätta

 • Räkna

räkna

 • Skriva

skriva

 • Stava

stava

Apparna är enkla att förstå och arbeta med och väl värda att testa!

MIK

Använder ni er av MIK i undervisningen?

Statens mediaråd har en sida som de kallar för MIK rummet.

Medie- och informationskunnighet handlar om att förstå mediernas roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt granska information och att själv kunna kommunicera och skapa innehåll i digitala medier – något som idag är nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut både som samhällsmedborgare och privatperson.

På MIK:s hemsida hittar ni “MIK för mig” som är ett digitalt utbildningspaket i medie- och informationskunnighet (MIK). Utbildningen riktar sig till lärare, bibliotekarier samt elever på högstadiet och gymnasiet.Gå gärna in och läs på hemsidan.