Skoldatateket – nyheter


Lära Mera söker skolor som vill vara med och pröva ut ett matematikprogram för elever 12-18 år med särskilda behov? Mattekoden är ett webbbaserat träningsprogram som syftar till att förbättra matematisk förmåga hos elever med särskilda behov. Programmet innehåller en rad adaptiva övningar som är ämnade att fokuserat träna centrala […]

Vill ni vara med och testa ut ett nytt matematikprogram?


Nu är det dags att anmäla sig till vårens distanskurser på SPSM Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder 20-tal kostnadsfria kurser på distans. I vårens utbud finns bland andra de helt nya kurserna Utredning och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård och Förskolans inre […]

Vårens distanskurser på SPSM


Nu har läsårets processutbildningar för specialpedagoger/speciallärare på Skoldatateket startat. Vi har en grupp specialpedagoger/speciallärare verksamma inom förskolan och en grupp verksamma i skolans yngre år. Processutbildningens syfte är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov […]

Skoldatatekets processutbildning är igång!