Skoldatateket – nyheter


Leripa har släppt en uppföljare till populära Stavningslek. Stavningslek 2 lär ut stavning av mer än 350 substantiv, på 8 olika språk. Appen vänder sig till åldrarna 6-8 år. I appen får barnen öva på kopplingen mellan fonem och grafem. Appen kostar 28 kronor men kan även köpas i ett […]

Stavningslek 2


Skoldatateket har läsåret 14/15 en riktad insats mot specialpedagoger/speciallärare verksamma i skolans yngre år. Syftet med utbildningen är att ge pedagoger praktisk och teoretisk kompetens kring olika lärverktyg och hur man kan använda dem i undervisningen kring elever i behov av särskilt stöd. Fokus ligger på ett specialpedagogiskt perspektiv. Läs […]

Processutbildning för specialpedagoger/speciallärare