Nu drar vi igång andra året med Kungsbackas egen STL-utbildning

augusti 27, 2019

Årets uppstart blev en fullmatad eftermiddag med forskningsbakgrund, syfte och innehåll samt många reflekterande bikupor. Därefter dök alla in i de digitala arbetsytor vi kommer att använda, Teams för pedagoger och OneNote klassanteckningsbok för elever. Förra läsåret genomförde vi i Kungsbacka en egen utbildning med drygt 50 pedagoger, då i formen av en pilotutbildning, som avslutades i maj 2019. Med goda erfarenheter i ryggen har vi så skruvat på vårt…

Läs mer >>

Grundutbildning språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i språklig medvetenhet och Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Även speciallärare och specialpedagoger är välkomna. Innehåll Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. Följande områden berörs: • Vad…

augusti 13, 2019
Läs mer >>

Litteratur och läsning i förskolan

maj 13, 2019

En föreläsning för alla Polygluttanvändare! Arbetar du på någon av Kungsbackas förskolor och använder Polyglutt? Då hälsar Enhet Utveckling dig varmt välkommen till en inspirerande föreläsning med Agneta Edwards! “Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter” Lpfö18 Bilderboken har alltid funnits med i förskolan. Men hur används läsningen? Som avkoppling vid…

Läs mer >>

Hur kan vi inspirera barnen att lyssna & läsa mer?

mars 1, 2019

På Lindströms förskola, avdelning Bamse, har vi just nu sagotema då vi har sett ett stort intresse i barngruppen. Vi har en flanosaga uppsatt, där vi ibland blandar ihop två sagor och barnen skapar ofta en egen saga av detta. När vi går till bokbussen, väljer barnen omsorgsfullt ut vad de vill ska finnas på våra bokhyllor. Vi tror att mångfald inspirerar mest.  Vi läser även digitala e-böcker. Hittills genom…

Läs mer >>

Tips på bra scanningsapp

januari 23, 2019

Jag vill tipsa om appen Office Lens – Ta kort på text och få den uppläst direkt. Office Lens funkar som en bärbar skanner och finns som gratisapp till iOS, Android, Windows Phone och Windows 10 datorer. Du kan även ladda ner den från företagsportalen. Utöver att skanna anteckningar på papper kan du även skanna whiteboard-tavlor, dokument, kvitton och mycket annat som innehåller text. Office Lens funkar bättre än vanliga…

Läs mer >>

Projekt Kreativt Språkande på Fjärilens förskola

april 23, 2018

Projekt Kreativt Språkande Besök och workshop på Konsthallen med konstpedagogen Britta leder vidare till användning av olika Makerlådor för att utveckla, utmana och stimulera barnens lärande i leken.Läroplanens mål att sträva mot förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar fantasi och föreställningsförmåga förmåga att skapa samt förmåga att utrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som…

Läs mer >>

Arbetsmiljö för digitalt skrivande

september 7, 2017

För att undvika problem med nacke, axlar och rygg har Kungsbacka kommun utrustat alla klasser i årskurs 1-5 med ett antal så kallade biomekaniska öar. Det är ett koncept för att optimera arbetsmiljön under skolarbetet, både i sittande och stående . Bland annat är datorskärmen placerad så att eleven kan se på skärmen utan att arbeta med böjd nacke och pallen, med dess luftfyllda kudde, ger en bra hållning för…

Läs mer >>

Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

februari 15, 2017

Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig till främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller endast har liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras: Vad är språklig medvetenhet…

Läs mer >>

Mia – bibliotekarien som är ett lyft för läsningen!

oktober 17, 2016

Hon har en magisk förmåga att inspirera till läsning. Hon är en frisk fläkt i biblioteksvärlden och hon älskar att skapa aktiviteter som förstärker läsupplevelsen. Genom sitt engagemang i Läslyftet blir hennes arbete i klasserna mer effektivt. I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft ett stort intresse för böckernas värld och att utbilda sig till bibliotekarie var ett självklart val. Idag arbetar hon aktivt…

Läs mer >>

Läs – och Skrivprojektet JätteKUL – Hur gick det sen…?

maj 9, 2016

  Läs – och Skrivprojektet JätteKUL- Hur gick det sen…? Undrar du hur fortsättningen på din favoritbok ser ut? På Toråsskolan i F-1 D nöjer de sig inte med att undra. De skriver sin egen fortsättning. Klassen har illustrerat till sina texter som de skrivit på datorn. Här är den spännande fortsättningen på Bröderna Lejonhjärta. Boken som blivit en favorit i klassens bibliotek. Christel Ingvarsson Specialpedagog/Föreläsare Projektledare för JätteKUL 0721-798611 Christel.ingvarsson@kungsbacka.se

Läs mer >>

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016

maj 4, 2016

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid. Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras arbetssätt. Vi kände att vi fick med oss mycket i bagaget såsom tips på utbildningsinsatser och tankar kring hur vi…

Läs mer >>

En liten glimt från Åsaskolans förskoleklasser

januari 26, 2016

Att arbeta med sitt eget och kompisarnas namn är något som barn ofta tycker är roligt och som kan utnyttjas för att lära bokstäverna och deras ljud. Dessutom kan det hjälpa till att ”knäcka koden”, dvs komma på hur bokstäverna används för att läsa och skriva.   Förskolebarnen arbetar med sina namn på fyra olika sätt: Namnpussel på iPad Skriva på dator med tangentbordsljud och talsyntes Skriva med fingret på…

Läs mer >>

Vi har vunnit #hegasforlags Instagramtävling!

december 11, 2015

Klara i 4A vann biobiljetter till hela sin klass för bästa boktipset. Vi har haft boktips i skolbiblioteket om Hegas böcker. Hegas böcker är anpassad i sin text efter läsförmåga men alla titlarna är spännande och mycket efterfrågade. Vi har en egen bokhylla med alla Hegas utgivna böcker. Vi erbjuder även deras böcker med skiva och via Legimus för de elever som önskar det. Alla klasser har blivit erbjudna att…

Läs mer >>

Läslyftet nu och nästa läsår

september 11, 2015

Inom grundskolan i Kungsbacka kommun deltar just nu tolv pedagoggrupper i Skolverkets kompetensutveckling Läslyftet. Läslyftet bygger på kollegialt lärande, att lärare lär av och med varandra med stöd av handledare. Syftet är att öka elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla kvaliteten i undervisningen i alla ämnen. Pedagogerna förväntas dels öka sin kompetens inom området med hjälp av färsk forskning, dels utveckla förmågan att omsätta kompetensen i undervisningen. Fortbildningen…

Läs mer >>

Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet

september 9, 2015

Efter önskemål anordnas nu återigen en grundutbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka kommuns skolor. Utbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet och som har ingen eller liten erfarenhet av att arbeta med Bornholmsmodellen. I utbildningen kommer följande områden att beröras: Vad är språklig medvetenhet och varför ska vi arbeta med det? Bedömning…

Läs mer >>