Språk-, läs- och skrivutveckling


För att undvika problem med nacke, axlar och rygg har Kungsbacka kommun utrustat alla klasser i årskurs 1-5 med ett antal så kallade biomekaniska öar. Det är ett koncept för att optimera arbetsmiljön under skolarbetet, både i sittande och stående . Bland annat är datorskärmen placerad så att eleven kan […]

Arbetsmiljö för digitalt skrivande


Nu anordnas ytterligare en grundutbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet för pedagoger i Kungsbacka. Utbildningen riktar sig till främst till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. Utbildningen vänder sig till personal som inte har någon eller […]

Grundutbildning i Bornholmsmodellen – språklig medvetenhet


1
Hon har en magisk förmåga att inspirera till läsning. Hon är en frisk fläkt i biblioteksvärlden och hon älskar att skapa aktiviteter som förstärker läsupplevelsen. Genom sitt engagemang i Läslyftet blir hennes arbete i klasserna mer effektivt. I biblioteket på Särö skola huserar bibliotekarien Mia Haglund. Mia har alltid haft […]

Mia – bibliotekarien som är ett lyft för läsningen!

Vårt fokus för resan var att träffa Skoldatateket Stockholm för att utbyta erfarenheter samt knyta nya kontakter med andra Skoldatatek. Vi hade en givande eftermiddag som startade med att 11 Skoldatatek träffades och diskuterade nuläge och framtid. Sedan träffade vi Skoldatateket Stockholms pedagoger. Vi tog del av och inspirerades av deras […]

Skoldatateket besöker Skoldatateket Stockholm och #SETT- mässan 2016