Fortbildning i Bornholmsmodellen och språklig medvetenhet

februari 12, 2015

Efter önskemål anordnas nu en fortbildning i Bornholmsmodellen för pedagoger i Kungsbacka. Fortbildningen riktar sig till förskollärare i förskoleklass och till lärare i de tidiga skolåren som önskar utveckla sin undervisning i språklig och fonologisk medvetenhet. I fortbildningen kommer följande områden att beröras: Syftet med att utveckla grundläggande språklig medvetenhet Presentation av materialet i Bornholmsmodellen Bedömning och kartläggning av fonologisk medvetenhet Utbyte av erfarenheter kring det praktiska arbetet med eleverna…

Läs mer >>