Rss

Archives for : Studiedag – program

Lärande i Naturvetenskap och Teknik på Hålabäcks förskolor

Efter två års studiecirkel i teknik och naturvetenskap har vi nu haft vår stora avslutning. På förskolemässan, avslutningen, fick alla pedagoger på Hålabäcks förskolor samt fyra pedagoger från Gullregnsskolans förskoleklass presentera sitt arbete kring naturvetenskap och teknik. Fokus låg på barnens och pedagogernas eget lärande.

Vad lärde vi oss?

Lärandet stannade inte bara i Naturvetenskap och Teknik utan lärandet spred sig som ringar på vattnet i hela verksamheten. Både barn och pedagoger har fått upp ögonen för att tekniken inte är så svår, den finns runt omkring oss. Barnen använder nu begrepp såsom lutande planet, istället för backe och de använder hävstången till att lyfta stenen i skogen. I naturvetenskapen har pedagogerna blivit mer trygga i att lyfta fram inte bara biologin utan numera även fysik och kemi. Kunskapen har gett oss en trygghet att våga möta barnen i deras frågor och vi är mer nyfikna tillsammans. Vi har lärt oss att ställa frågor som leder till att barnen fördjupar sitt utforskande och undersökande. 

 

Vår studiecirkel:

En styrgrupp med olika kompetenser så som förskolechef, NT-utvecklare, specialpedagog och förskollärare, från olika förskolor, har bestämt innehållet utifrån ny forskning och litteratur i ämnet. Styrgruppen har tagit hänsyn till deltagarnas önskemål om innehåll. Vi har inte använt oss av ett färdigt koncept utan utformat varje termin utifrån de behov av nytt lärande vi upplevt bland deltagarna. Upplägget har varit två träffar/termin. Mellan träffarna har pedagogerna haft uppgifter att göra tillsammans med barnen som utgått från våra litteraturdiskussioner och vårt praktiska arbete. Eftersom vi kopplar praktik och teori så får lärandet en stor genomslagskraft och vi kan se och höra att det sker mycket lärande i naturvetenskap och teknik bland pedagoger och barn på förskolorna.

Mål och syfte:

Målet med utbildningen är att alla pedagoger på förskolorna ska ha kunskap och känna sig trygga inom barns lärande i NT. Lpfö98: Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Syftet är att arbeta för att mer långsiktigt stödja, utveckla och bibehålla intresse och kompetens för förskolans NT-didaktiska frågor. Vi ska stötta och lära av varandra mellan förskolorna.

Förskolemässan:

Genom sökta medel kunde vi gemensamt åka till Båstad där vi fick presentera vårt arbete kring naturvetenskap och teknik. Varje avdelning gjorde en digital presentation som uppvisade vad som gjorts med barnen och dess lärande. Den dokumenterade tekniken och naturvetenskapen visades även upp på en utställning. Återigen betonade pedagogerna vikten av det kollegiala lärandet. Alla deltagare erhöll varsitt intyg som ett bevis på att de nu fått på sig ”teknik/naturvetenskapliga-glasögon”.

 

Hålabäcks förskolor:

Allergiförskolan, Basunen, Blomstergatan, Britta-Lenas, Forsgläntan, Gårdskulla, Hammerö, Kokosnöten, och Villa Emilia.

 

Genom Veronica Ferm specialpedagog och Anne-Charlotte Siira NT-utvecklare i Kungsbacka

Glöm inte anmäla till Kungsbacka delar lärande – 11 maj!


Den 11 maj delar vi lärande – det vill du inte missa!
#kbadelarlarande

Här är länken

https://www.delegia.com/kdl17

Skolförvaltningarna i Kungsbacka genomför då årets häftigaste dag för kollegialt lärande. 

Gå in och botanisera i det FANTASTISKA programmet!

Du får anmäla dig till tre seminarier och kanske något mer i eftersläppet 24 april.

Programmet och praktisk information hittar du i länken nedan och ovan. (samma länk)

Ha tålamod –  många härliga seminarier kan ta en liten stund att ladda…

Välkommen med din anmälan!

https://www.delegia.com/kdl17

Studiedag med  programmering på Hedeskolan.

Fredagen den 25 november 2016 fick jag och en kollega möjlighet till att vara med på en Workshop i programmering. Workshopen inspirerade mig och detta  blev starten  på en nyfikenhet att lära mig mer om programmering.

Förutom att lära känna scratch Jr och träna på att programmera en Bee-Bot så fick jag ta del av Kungsbacka Delars Makerlådor. Nu var min uppgift att dela med mig av vad jag lärt mig till mina kolleger på skolan. Studiedagen Onsdagen den 1 februari fick jag tillfälle att ha en workshop med mina lärarkolleger.

Det första jag gjorde var att beställa boken scratch Jr, därefter kontaktade jag Kungsbacka Delar. Jag fick låna makerlådorna Bee-Bot och MakeyMakey.

Innan studiedagen prövade jag att arbeta med Bee-Bot och scratch Jr med mina egna elever i år 1. Eleverna var mycket aktiva och jag fick många reflektioner när jag såg deras nyfikenhet, samarbete och förmågor att tänka logiskt. Studiedagen startade jag med att visa en Keynote presentation där jag presenterade Kungsbackas vision, koppling till LGR 11, forskning och hur man kan inspirera elever genom digitalt tänkande.

Efter fikat var det dags att pröva Makerlådorna och  scratch Jr. Som ett komplement visade jag också hur man kan arbeta med appen Quiver, en app,  där en bild blir till en tredimensionell  rörlig bild. 

Under workshopen fick vi många pedagogiska samtal kring hur, vad och när vi skulle arbeta med programmering. Vi bestämde oss också för att kontakta Kungsbacka Delar och pröva andra Makerlådor.

 Av Birgitta Hallberg F-3 Hedeskolan.

 

 

Makerlådor att låna!

Nu finns det Makerlådor att låna!

Vill du som pedagog i Kungsbacka kommun låna en Makerlåda i 4 veckor?

Makerlådorna består av konkret material att självständigt kunna arbeta med på olika sätt, utifrån egna idéer och anpassat efter barnens/elevernas intressen.

Motprestationen för att få låna en låda är att ni delar med er av era upplevelser och erfarenheter med lådorna genom ett reportage här på Kungsbacka delar.

Makerlådorna består av åtta stycken fysiska lådor med olika upplägg av material.

Följande lådor finns att låna:

 • Upplevelser
 • Green Screen
 • Strawbees
 • Bee Bot
 • Blue Bot
 • Strawbees & Quirkbot
 • MakeyMakey
 • Raspberry pi

Låneformulär och mer information om hur du går tillväga hittar du under fliken “material att låna” i menyn ovan.

Makerlådorna hade smygpremiär förra veckan då Kolla grund- och särskola hade workshop kring dem. Det var full aktivitet med många nyfikna och engagerade pedagoger. Vi ser fram emot att få in många reportage med tips och idéer kring hur ni använder lådorna i er verksamhet.

 

Studiedag på Iseråsskolan – introduktion i programmering

Scratch Jr

Vi startade terminen med en gemensam utbildningsdag för all personal. Det skulle bli en introduktion i programmering.

Om jag säger programmering –  vad tänker du på? Så startade vi dagen på Iseråsskolan.

Efter det berättade varför vi ska lära eleverna om programmering och vad det innebär. Vi visade på den nya nationella IKT stategi som vi vet kommer snart och där programmering inte kommer bli något eget ämne, men kommer ingå i framför allt matematiken och tekniken. Men även att man lätt kan koppla programmering till andra ämnen i skolan som exempelvis svenska.

Efter detta fick rektorerna göra Legoutmaning, sitta rygg mot rygg, med lika många likadana legobitar och de skulle sedan bygga en likadan figur. Kommunikation är viktigt och något vi arbetar med på skolan, så vi kunde koppla ihop det med kommunikation – hur lätt är det att prata så andra förstår?

IMG_0769

Sedan blev det marchmallowsutmaningen för all personal. Vet ni inte vad det går ut på se gärna denna film

Här ser ni en bild från dagen

Under två timmar fick sedan personalen prova på olika saker gällande programmering:

Vi gjorde ett stations system är alla fick vara med om alla stationer, ca 40 min på varje station. De första övningarna med Lego, programmera en kompis och sortera var under en station

  • Legoprogrammering
  • Programmera en kompis, händelsekort finns att hämta här under
  • Händelsekort, sorteringsringar och frukt och grönsaker.

   Download (PDF, 111KB)

  • Download (PDF, 1012KB)

  • Download (PDF, 4.02MB)

  • Följande Appar presenterades
  •  A.L.E.X.   ALEX
  • Lightboot, Lightbot
  • ScratchJR Scratch Jr Här är en liten film som en pedagog gjorde:

 

 • Vi besökte sidan http://bebras.se som egentligen är en tävling man kan göra men det finns roliga övningar att göra.

Vill ni veta mer om denna dag hör gärna av er till IKT pedagog Mia Moberg
mia.moberg@kungsbacka.se