Cirkulationsplats designad av Hedeskolans elever

 

Vi är en klass som går i tvåan på Hedeskolan. Under en tid har vi arbetat med ett Trafiktema där vi lärt oss mycket om trafikvett, trafikregler och trafikskyltar. Vi har även lärt oss mycket om cyklar och hur de ska vara utrustade för att få framföras i trafiken och varför det är så bra att använda reflexer.

 

I en artikel i Norra Halland läste vi att den mest olycksdrabbade trafikkorsningen i Kungsbacka är den vid ICA Maxi, det är ganska nära skolan. Eftersom det ska byggas en rondell där istället började vi fundera kring detta och undrade om det fanns cirkulationsplatser som var designade av barn i Kungsbacka, men vi kunde inte komma på en enda.

 

Därför diskuterade vi fördelar med rondeller, vi funderade på hur de kunde se ut och bestämde oss sedan för att hjälpa Teknikavdelningen på Kungsbacka kommun. Vi bifogade bilder och texter av våra modeller och hoppas att de kan bli inspirerade av dem!

 

Hälsningar från årskurs 2 på Hedeskolan