Code Week, digitala lektioner och Basic programming

Vi arbetar från grunden med programmering och klassen (årskurs 2) har precis börjat programmera analogt. Det är ett fantastiskt bra (och underskattat) sätt att få grundläggande förståelse för programmeringen när vi ska fortsätta med blockprogrammering i Scratch JR och Kodable. Vi har pratat om begreppen, kod, algoritm, sekvenser, loopar och buggar. Eleverna har fått skriva sitt första egna analoga program och de har fått pröva att programmera mig och varandra. Eleverna tycker att det är väldigt roligt. Eleverna har också fått träna på att skriva ett program efter en förutbestämd bana med start och mål, robothunden ska hitta sitt ben. Just denna lektionen finns bland IIS digitala lektioner, alla har kopplingar till läroplanen. Lektionen vi arbetat med heter Grunderna i programmering – Skapa Instruktioner.

Kopplingen till läroplanen:
“Centralt innehåll i ämnet matematik (årkurs 1-3)
Algebra
Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.

Centralt innehåll i ämnet teknik (årskurs 1-3)
Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar
Att styra föremål med programmering.
Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.

Centralt innehåll i ämnet svenska (årskurs 1-3)
Berättande texter och sakprosatexter
Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.”

Det är Code Week nu, passa på att lära eleverna mer om programmering och samtidigt stötta UNICEF. För varje elev som deltar skänker IIS 5 kronor till Unicefs arbete för att fler barn i Nepal ska få möjligheten att gå i skolan. Förutom spännande diskussioner om vilka vardagsföremål som är programmerade så blev det även fina samtal kring rättvisa och orättvisa, barns rättigheter att gå i skolan och olikheter i världen. Vi fick också träna på ett givet matteproblem, hur många är vi i klassen, hur stort belopp bidrar vi med om alla elever genererar 5 kronor var? Finns det fler klasser i Kungsbacka som vill anta utmaningen? Gå in på digitalalektioner.iis.se och var med du också!

Malin Rosendahl
Grundskollärare
Tingbergsskolan