Datalogisk tänkande  i undervisningen


”Böckerna omCurly Brecket omslag Curly Bracket är serieromaner som introducerar läsaren till datalogiskt tänkande, ett tankesätt som är grunden för att lära sig programmera och som idag anses lika viktigt som att kunna läsa, skriva och räkna. Curly ska med hjälp av Pascal och rebellerna ta sig in i Corpuratus system. Vägen dit finns i spelet Codoseum, närmare bestämt i Eldslandet. Här finns en enorm vägg av eld som Curly måste ta sig igenom. Genom att bryta sig ut ur spelets värld kan hon ta sig in i Corpuratus system. Men väl på andra sidan möts hon av en kraft som är mäktigare än hon hittills anat …”

 

 

 

 

På Särö skola har vi arbetat med Curly Bracket: den gömda koden (av Tor Moström & Johan Wendt) i klasserna 5A och 5B.

Syftet var att introducera eleverna till de första grunderna i datalogiskt tänkande, och introducera dem för några första begrepp inom programmering. Under arbetet har de även fått träna många olika förmågor, såsom exempelvis analytiskt tänkande, att sortera och hantera information, och samarbete med andra.

Detta var också ett sätt att på ett engagerande vis försöka introducera detta tänk i undervisningen, då frågan om programmering är högst aktuell i diskussioner på bland annat Skolverket.

Vi var tre vuxna involverade i projektet: klassläraren med sin ämneskunskap inom matematik, IKT-pedagogen med sitt kunnande inom IT, och bibliotekarien för att levandegöra berättelsen samt stötta eleverna i arbetet med uppgifterna. Projektet omfattade sex träffar per klass, och varje träff omfattade ungefär 30 minuter.

Träffarna lades upp på så vis att ett stycke ur berättelsen lästes högt med hjälp av dokumentkamera. Sedan gjordes ett stopp då Curly ställdes inför en utmaning/uppgift.

Curly bracket2

Uppgiften introducerades för eleverna, med förberett material som de kunde behöva för att lösa den. De fick sedan arbeta fram en potentiell lösning i grupper om tre.

Alla gruppers lösningar lyftes sedan för diskussion i klassen. Då kunde olika tillvägagångssätt och strategier jämföras och belysas. Här kunde även begrepp lyftas och förklaras. Eleverna fick då givetvis även ta del av Curlys egen lösning av uppgiften. Sedan avslutades träffen med en cliffhanger i historien för att skapa spänning och förväntan inför nästa tillfälle.

Curly bracket.

Eleverna var engagerade, och vi upplevde en tydlig process i deras sätt att ta sig an uppgifterna. Det var tydligt att sättet att arbeta och hur en del av uppgifterna var upplagda var en utmaning för dem. Samtidigt märkte vi under perioden att de vidgade sitt sätt att tänka, då de upptäckte sitt datalogiska tänkande och förstod vad uppgifterna krävde av dem.

Detta styrks även av elevernas egna reflektioner i utvärderingen vi gjorde. Där framkommer det att de fått med sig begrepp, såsom algoritm. Deras uppfattning av uppdragen i boken var att det var roligt att arbeta med dem, även om vissa var svåra.

Det är också tydligt att de upplevde att historien om Curly Bracket stärkte motivationen och gjorde det mer spännande att lösa uppdragen. Det framkommer också att de har fått ett nytt sätt att tänka kring problemlösning, och hur man kan undvika att hamna i fällan att exempelvis börja överanalysera. Elevernas egen uppfattning är att boken passar i årskurs 3-6.

Uppföljaren Curly Bracket – Corpuratus hemlighet kommer till hösten och eleverna väntar på fortsättningen…

Vill du veta mer om boken följ denna länk:

http://curlybracket.se/

Vill du veta mer om arbetet kontakta:

Mia Haglund

Skolbibliotekarie Särö skola

mia.haglund@kungsbacka.se