Digital litaracy

Vi är tolv personer från Kungsbacka på besök i London för att lära om lärmiljöer. Idag har vi varit fyra personer på en dag om digital litaracy.

Bonnie Stewart utvecklar begreppet “digital litaracy”. Hon pratar om betydelsen av att dela med sig och att nätverka, och framförallt att våga. Min direkta reflektion blir hur vi kan utveckla läs- och skrivinlärningen som till stor del sker med hjälp av dator, ipad, samarbetet elever emellan men inte riktigt tagit steget till att spridas utanför klassrummet ännu.

Hon hänvisar till “Knobel och Lankshear” från 2007 och pratar om att information, media, publikationer osv nu ger mer delaktighet, samarbete och spridning mot tidigare då sådant som skrevs var publicerat, individualiserat och författarcentrerat. Och jag funderar då på hur eleverna kan blir en del av ett sådant samlärande. Länk till rapporten

Två konkreta funderingar jag tar med mig efter Bonnies föreläsning är kring Twitter och elevernas lärande. Skulle Twitter kunna fungera för att göra sociogram/sociala kartläggningar? Vilket lärande skulle ske och vilka förmågor skulle vi utveckla genom twitterkompisar på annat språk än svenska istället för tidigare brevvänner?

Efter lunch med uppdrag att ansöka om en “badge” berättar Sara Mörtsell bland annat om öppna resurser och vi diskuterar för- och nackdelar med utmärkelser såsom “badges”.
Sara är en av initiativtagna till Skollyftet. Skollyftet beskriver sig på Twitter som “det utvidgade kollegiet där lärare m fl lär av & med varandra!”. På torsdagar kl 20 chattas det för att utveckla skolan. Målet för mig för att ta ett nytt steg i Furulidsskolans skollyft blir att fler medarbetare ska twittra och på det sättet utöka sitt nätverk, vilket jag tror lyfter både medarbetarna och skolan. Ytterligare ett steg skulle kunna vara att vi tillsammans på t ex en arbetsplatsträff deltar i #digiskol #skollyft.

På mik365.wordpress.com finns material samlat kring vår härliga dag i en miljö från 1700-talets London men med tankar om framtidens lärande!
Ulrica Alnebeck

20140125-082233.jpg