Digitalt lärandestöd

Digitalt lärandestöd är en del av Enhet Kvalitet & Utveckling i Kungsbacka kommun. Vi arbetar med digitalt fokus mot kommunens förskolor och grundskolor.

Vi välkomnar samarbete med förskolor och grundskolor, rektorer och pedagoger, kring digitalisering och lärande. Tillsammans kan vi göra skillnad för att barn och elever skall få de bästa förutsättningar för att leka, lära och utvecklas i en tidsenlig förskola och skola, där de ges rika möjligheter att utveckla sin digitala kompetens.

Tillsammans tänker vi nytt. Genom att utforska möjligheter och våga använda digital teknik, skapar vi förutsättningar för en likvärdig utbildning. Digitala verktyg kan minska gapet mellan barn och elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera. Därför vill vi tillsammans med er, trampa ny mark i ett digitalt landskap.

Vi levererar ett hjälpsamt stöd i era förändringsprocesser. Vi möter upp där ni befinner er och utmanar er i att förädla er verksamhet med sikte mot en adekvat digital lärmiljö för barn och elever i er verksamhet.

Kontakta Digitalt Lärandestöd – klicka här.