Digitalt vett & etikett grundläggs i förskolan

Jag är pappa till två döttrar (6 respektive 9 är gamla) och är som alla andra inne i ekorrhjulet med hämtning, lämning, snabbmat, trötthet och konflikter. Den senaste tiden har konflikterna handlat mycket om spel, hur mycket, vilka spel och när på dygnet det är ok att spela. Jag känner mig lite ensam och osäker för jag vet inte vad som är rätt för mina barn och det finns heller ingen vederhäftigt att förhålla sig till. Det blir som det brukar bli, lite skrik, lite kompromiss, lite som båda vill, men ett gnagande obehag vill inte riktigt lämna mig, det tar så oerhört mycket tid att uppfinna hjulet i varje ‘ny’ situation Jag önskar riktlinjer i frågan, speciellt när framförallt mobilanvändande kan leda till ett beroende att jämställa med spel­, shopping­ och tobaksberoende som fått namnet Mobilberoende.
Under den senaste månaden har jag haft intressanta samtal med en av de förskolechefer jag jobbar tillsammans med. Hon har i sina medarbetarsamtal ställt frågan: “Hur hanterar du etik & internet för barnen på din förskola?” Intressant fråga tycket jag. Hon tar höjd, hon har klar bild av 1­-16 kedjan i den kommunala FG­verksamheten. Den fråga hon ställer till sina medarbetare är komplex på ett antal punkter, dels frågan om den alls går att ställa då kanske varken pedagoger eller barn har en aning om att de är ute på internet när de t ex använder en padda som spelbräde och dels att barnen inte konceptuellt har en aning om varken etik eller internet.

Det mest intressanta med frågan är kanske dialogen, dels mellan förskolechefen och hennes medarbetar som har uppkommit p g a frågan och dels den dialog som antagligen uppkommer mellan barn och pedagog där pedagogen tvingas tänka till och hantera och omforma problemformuleringen föra att alls kunna hantera den i vardagen med barnen.
Jag tycker det är lovande, att det finns förskoleledare som tar digitaliseringens påverkan på allvar och vill stödja sina medarbetare att hantera även denna vett och etiketts fråga som en av många andra normer som lärs ut på Sveriges förskolor. Yrkesmässigt blir mitt arbete som IKT­pedagog meningsfullt i ljuset av att se medspelare som accepterar passningen från kommunens politiker och gör mening på allvar för kommunens föräldrar; förskolornas IKT­arbete är grundläggande för barnen som vandrar genom grundskolan i att ta fram grundläggande spelregler hur man förhåller sig till digitala prylar. Det är ett lovvärt initiativ av kommun, ledare och pedagoger som hjälper mig som förälder att bringa ordning även i hemmet.
Jag är säker på att mina barn som eventuellt kommande föräldrar kommer ha en klarare bild av och kanske färre gräl kring hur, var och när digitala hjälpmedel används hemma och bland vänner. Eventuellt har även föräldrar en del att lära av sina förskolebarn som går på IKT­täta förskolor.

//Thomas Björklund IKT-pedagog Centrum