Elever gör film om de globala hållbarhetsmålen!

Eleverna i år 8 på Kullaviksskolan har under vårterminen arbetat med kapitel syror och baser i kemi. I samband med detta har eleverna spelat in en film på max 60 sekunder om ett valfritt globalt miljömål som kan kopplas till syror och/eller baser i kemi.

Det finns många sätt att väva in hållbar utveckling i undervisningen och detta är ett exempel på hur man kan göra. Klicka på filmen för att se Hannahs, Celinas och Ruts, 8B film om miljömål nr. 13 Bekämpa klimatförändringarna.

Hälsar

Maria Lindqvist
Lektor NO/Tk Kullaviksskolan
maria.lindqvist@kungsbacka.se