En liten glimt från Åsaskolans förskoleklasser

Att arbeta med sitt eget och kompisarnas namn är något som barn ofta tycker är roligt och som kan utnyttjas för att lära bokstäverna och deras ljud. Dessutom kan det hjälpa till att ”knäcka koden”, dvs komma på hur bokstäverna används för att läsa och skriva.  

Förskolebarnen arbetar med sina namn på fyra olika sätt:

  • Namnpussel på iPad
  • Skriva på dator med tangentbordsljud och talsyntes
  • Skriva med fingret på iPad
  • Skriva med penna

STL1

Namnpussel på iPad
En riktigt bra app att använda till detta är Bokstavspussel. På skärmen finns ett foto på barnet och namnets bokstäver finns utspridda. Barnet ska dra ihop dem i rätt ordning. Första bokstaven är ju alltid versal, så den är bra att sätta först. Genom att trycka på en bokstav hörs fonemet (bokstavsljudet) och som avslutning ljudas bokstäverna en i taget och hela namnet sägs. Dessa inspelningar har vi pedagoger gjort i förväg.
När man har gjort ett pussel, går det att maila till en annan iPad med dess icloud-adress. Glöm inte att göra pussel till pedagogernas namn också och varför inte även grannklassens elever? Det kan vara en social vinst t.ex. på rasten att kunna de andras namn.

Eleven kan själv anpassa svårigheten genom att välja bland namnen. Om det blir fel första gången, så hjälper appen till med någon bokstav. Samtidigt lär eleverna fonemen och inspireras till att “knäcka koden”.

STL2

Skriva sitt namn på datorn, med tangentbordsljud och talsyntes.
Barnen skriver sina namn på datorn. De ser den versalen på tangenten de trycker ner och samtidigt hör de fonemet i sina hörlurar. På skärmen ser de så gemenen (den lilla bokstaven). Detta gör att det blir lättare att lära sig bokstäverna.
När namnet är färdigskrivet läser talsyntesen upp namnet. Vi har i förväg kontrollerat om alla namn låter bra i talsyntesen, annars har vi ändrat uttalet. Vi har också tillfälligt ändrat inställningarna i Word så att det automatiskt blir stor bokstav (efter tryckning på mellanslags- eller Entertangenten). Då behöver inte eleverna själva göra stor bokstav redan nu. Däremot pratar vi förstås om att det ska vara stor bokstav först i alla namn.

Även om jag nu varit med om detta så många gånger, så är jag lika fascinerad varje gång jag ser ett barns reaktion på att höra sitt namn i hörlurarna för första gången. Alla barn reagerar på nästan samma sätt – det sprider sig långsamt ett lyckligt leende, från ögonen över hela ansiktet, som är sååå gott att få se 🙂 

STL3

Skriva sitt namn på iPad med appen Skrivguiden.
Under funktionen Mina ord, har vi skrivit listor med alla barnens namn. Vi har gjort en lista för varje klass på en iPad. Sedan går det enkelt att överföra dessa listor till andra iPads via bluetooth genom att exportera resp. importera.
Det finns tyvärr ingen font (bokstavsform) att välja som stämmer för alla bokstäver. Med fonten Scandinavia stämmer de flesta bokstäver acceptabelt, förutom lilla d. Därför har vi på separata iPads gjort en lista med alla namn som använder lilla d. På dessa har vi ställt in fonten HWT istället.

Appen visar, med en animation, hur bokstäverna skrivs och barnet skriver sedan själv med hjälp av fingret.

STL4

Skriva sitt namn med penna
Inom ”JätteKUL”-projektet sker skrivandet visserligen på dator under F-1, men sitt namn kommer eleverna att behöva skriva många gånger innan dess. Därför tränar vi på att skriva sitt eget namn med penna också.

Under introduktionen till att skriva sitt namn med penna uppmärksammade vi bl.a. att:

  • alla namn börjar med stor bokstav
  • alla bokstäver ”börjar uppifrån” (utom lilla d)
  • bokstäverna är olika höga

Detta läsår har Åsaskolan anslutit till projektet ”Vi skriver och lär oss läsa med datorn – JätteKUL”. Projektet är inne på sjunde året och har under den tiden långsamt utökats från 3 till 50 av kommunens F-2 klasser. Åsaskolan deltar nu med sina förskoleklasser och nästa läsår fortsätter det i årskurs 1 också.

Till Kungsbackas film om JätteKUL-projektet

Gertie Ekdahl Axelsson
Speciallärare och specialpedagog
Projektledare för ”Vi skriver och lär oss läsa med datorn – JätteKUL”
Tel: 0300-83 48 24
gertie-ekdahl.axelsson@kungsbacka.se